Vragen? Bel 0341-820213
Samen blijven leren
Home > Blog

Categorie: Financiën

Financiële sturing: Structuur of Cultuur?


Van corporaties wordt verwacht dat zij meer aandacht  besteden aan de interne bedrijfsvoering. Vraagstukken als efficiency, effectiviteit, risicobeheersing, controlling en kostenbeheersing vragen meer tijd en aandacht.

 

Waar komt die aandacht nu eigenlijk vandaan en hoe groot is de noodzaak om dit vraagstuk op juiste wijze binnen de organisatie te beleggen. Corporaties zijn reeds lange tijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiële continuïteit. Dit komt er op neer dat zij op de korte en lange termijn aan hun financiële verplichtingen moeten kunnen voldoen.

 

De herziene woningwet speelt hierin een belangrijke rol. Deze wet heeft geleid tot een herijking van het speelveld van corporaties. Dit heeft grote gevolgen voor het verdienmodel van de corporatie. Het verdienmodel zit in de stenen, wat betekent dat u uw geld verdient met de exploitatie van uw bezit. Wat is de invloed van passend toewijzen, scheiding DAEB (diensten van algemeen economisch belang) en niet-DAEB en de verhuurderheffing op uw verdienmodel?

 

Belangrijk is dat corporaties de toegang tot de kapitaalmarkt veiligstellen. Dit kan alleen met voldoende borgingsruimte van het WSW (waarborgfonds sociale woningbouw). Deze borgingsruimte wordt verkregen wanneer de corporatie voldoet aan een aantal ratio’s zoals door het WSW vastgesteld. De Autoriteit Woningcorporaties houdt hierop toezicht aan de hand van de door de corporatie aangeleverde DVI en DPI, oftewel; CorpoData.

 

Is financiële sturing dan niets anders dan een kunstje? Als we binnen de structuur van de corporatie deze ratio’s beleggen dan komt het allemaal wel goed? Financiële sturing is meer dan dat! Dit is niet alleen het vraagstuk van de afdeling financiën maar raakt alle afdelingen binnen uw organisatie. Financiën is geen doel maar een middel om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Elke afdeling binnen uw organisatie levert hier een bijdrage aan, dus zal ook elke afdeling hierbij betrokken moeten worden. Het gaat bij financiële sturing dan ook om bewustwording binnen de gehele organisatie. Maatschappelijk presteren is financieel renderen.

 

Hoe kijkt u hier tegen aan binnen uw eigen corporatie? Bent u een maatschappelijke instelling met een vastgoedvoorraad of een belegger in vastgoed met een maatschappelijke taak? Kortom; hoe hoger het rendement, hoe meer u in staat bent uw maatschappelijk doelen te realiseren. De keuze is aan u. Welke keuze u ook maakt, dit zal effect hebben op het verdienmodel van de corporatie.

 

Waar de corporatie nog niet zo lang geleden activiteiten gestuurdeorganisaties waren waar vastgoed zich bezighield met de stenen, wonen met de klant en financiën met de centen, is er nu sprake van een wederzijdse afhankelijkheid tussen alle partijen. Dit vraagt om samenwerking, afstemming en een andere stijl van leidinggeven. Dit zal leiden tot een andere cultuur binnen de organisatie. Kortom; financiële sturing is méér dan techniek en een kunstje.

 

Het driekamermodel kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Het gaat bij dit model om de samenhang en samenwerking tussen de maatschappelijke kamer, vastgoedkamer en vermogenskamer. Deze verbinding tussen de verschillende afdelingen binnen uw organisatie is van wezenlijk belang om het verdienmodel veilig te stellen en de bewustwording binnen uw organisatie te vergroten. Om uw organisatie echt aan te passen aan de veranderde rol en positie van corporaties zult u vanuit een herijking van doelstellingen, missie en visie een duidelijke focus moeten hebben over welke eisen aan de kwaliteit van uw organisatie worden gesteld. Denken als belegger en doen als een corporatie vraagt om een herijking van uw corporate identity.

 

Tijdens trainingen van FBTA wordt met name op deze organisatieontwikkelingen ingegaan. Financiële sturing en verantwoording is geen kunstje. Het is geen doel, maar een middel en van belang voor iedereen die werkzaam is bij een corporatie.

 

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.fbta.nl.

 

-Alfred Landmeter

Nov 10, 2017
Categorie: Communicatie

In een vestiging van onze corporatie is een vervelend incident geweest: een huurder stelt dat hij tijdens een bezoek is gestruikeld over een losliggende mat en stelt ons nu aansprakelijk. Twee klantenservicemedewerkers waren erbij en hebben het zien gebeuren. Omdat ik er zelf niet bij was, heb ik geprobeerd te achterhalen wat er nu precies is voorgevallen. Los van elkaar heb ik de medewerkers gevraagd het verhaal te vertellen. Op enkele punten wijken de verhalen echt van elkaar af. Is dat nou een teken dat een van beiden liegt? Ze hebben toch echt allebei hetzelfde zien gebeuren!


Waarnemen: hoe werkt het?

Iedereen wordt via zijn zintuigen voortdurend blootgesteld aan prikkels. Omdat die enorme hoeveelheid prikkels niet te verwerken is, wordt er –gelukkig- automatisch in je brein een selectie gemaakt in het aanbod. Pas als je bewust en met verstand de prikkel registreert, is er sprake van een waarneming, een gewaarwording. Een fout die heel veel mensen maken, is dat ze denken dat hun zintuigen onafhankelijke instrumenten zijn: wat zij waarnemen is ook automatisch precies datgene dat zij menen dat het is. Niets is echter minder waar.


Waarnemen en interpreteren gebeurt razendsnel. Je zoekt als vanzelf naar verbanden en samenhang in de waarnemingen. Hierdoor ga je, zoals gezegd, automatisch gegevens selecteren en informatie onderbrengen in behapbare schema’s: goed – fout, aangenaam – vervelend. Dat gebeurt op basis van ervaring en kennis over bepaalde zaken, behoeften, interesses, vooroordelen en je referentiekader. Vraag bijvoorbeeld een kapper naar een omschrijving van een persoon. De kans is groot dat hij je details over de haarkleur en haardracht van die persoon kan vertellen. Bij iemand die die interesse niet heeft, kost dat vaak meer moeite. Maar in veel gevallen kan zo iemand wel weer makkelijker andere informatie geven, vanuit zijn of haar kennis, interesses en referentiekader.


Waarnemen of ‘voor waar aannemen’: stel de juiste vragen!

Houd rekening met de beperkingen in ieders waarnemingen: wat jij ziet als ‘de’ werkelijkheid, ziet een ander wellicht anders. Dat ligt niet aan jou of aan de ander, maar aan ieders referentiekader. Probeer daarom bij onderzoek naar een incident antwoord te geven op de 7 ‘gouden’ W’s: Wie, Wat, Waar, Waarmee, Welke wijze, Wanneer, Waarom. Sta met name goed stil bij de 8e gouden W, de reden van wetenschap. Het gaat immers om waarheidsvinding, Fact Finding!


De achtste W moet de vraag beantwoorden op welke wijze iemand de informatie heeft verkregen. Je moet je altijd afvragen hoe, dus op welke manier, jijzelf maar ook de betrokkene(n) iets heeft/hebben waargenomen.


Fact Finding biedt handvatten

De training Fact Finding leert je om de juiste vragen te stellen om de waarheid boven tafel te krijgen. Op 8-9 november start de eerstvolgende training. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Sep 26, 2017
Categorie: Algemeen

Je gedachten de baas


Gedachten zijn onze grootste vriend en vijand te gelijk. Ze kunnen ons tot grootte hoogte brengen en ons letterlijk tot de dood aan toe gekdraaien. Zo bleek in een recente studie dat mensen liever een elektrische schok kregen dan alleen te zijn met hun gedachten. Deelnemers moesten 6 tot 15 minuten alleen zijn zonder afleiding in een lege kale ruimte. 67 procent van de mannelijke deelnemers en 25 procent van de vrouwelijke deelnemers gaf zichzelf liever een elektrische schok dan dat ze de tijd uit moesten zitten.

 

Eigenlijk kun je dat zonder onderzoek ook wel bedenken, kijk maar hoe nijdig vliegtuigpassagiers worden als het entertainmentschermpje het niet doet en ze 5 min met zichzelf zijn opgescheept. Onze tactiek om met onze vervelende gedachten om te gaan (als we ze al bewust zijn!), is ze te onderdrukken of ze juist blindelings te volgen (de zak chips is op voordat je er erg in hebt). Gelukkig is er ook een derde optie; Mindfulness biedt een techniek om je gedachten van een gezonde afstand te bezien, zodat je de baas blijft welke je bewust wilt volgen en welke je wilt loslaten. Met andere woorden: vrijheid.

 

Oefensuggestie: Neem vandaag 5 min de tijd om opmerkzaam te zijn van gedachten die opkomen. Hou het simpel en plak er een simpel etiketje op ‘Denken’ zonder je in de inhoud van het verhaal te verdiepen, het te willen begrijpen, door te willen analyseren of fantaseren. Succes!

 

Mindfulnesstraining is geschikt wanneer je:
- beter om wilt leren gaan met spanning, onrust en piekeren.
- beter om wil leren gaan met lichamelijke klachten
- af wilt van het gevoel ‘geleefd te worden’
- beter wilt slapen
- beter om wilt gaan met emoties die je soms overspoelen

 

Nieuwsgierig? Mocht je iemand weten, of zelf interesse hebben is dit een mooie gelegenheid.  Schrijf je dan nu in!

 

Wat is mindfulness? De basis van mindfulness is aandacht brengen in de enige tijd die we hebben: nu. Om in elk moment van je leven, ook de meest pijnlijke, zo volledig mogelijk en gelukkig te leven. Zoals je je spieren in de sportschool traint, kun je ook deze vaardigheid trainen. Het biedt een manier om je aandacht te trainen, zodat die niet willoos heen en weer schiet tussen toekomst en verleden, maar daar waar jij hem hebben wilt. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode leert je stap voor stap stress beter te hanteren, minder te piekeren, je concentratie te verbeteren en je zelfvertrouwen en je veerkracht te verhogen. Dit doen we onder andere door middel van aandachts-, concentratieoefeningen. Deelnemers ervaren deze training als waardevol.

Sep 4, 2017
Categorie: Algemeen

Wist je dat?

  • Walt Disney ooit ontslagen is bij een krant omdat hij ‘geen originele ideeën‘ zou hebben.

  • Thomas Edison van een docent te horen heeft gekregen dat hij te dom was om überhaupt iets te leren.

  • Michael Jordan uit zijn basketbalteam op de middelbare school is gegooid omdat hij niet genoeg talent zou hebben.

Wat zou er gebeurd zijn als zij na deze ervaring hadden gedacht: ik stop ermee. Dan hadden wij in ieder geval nooit van ze gehoord. Terwijl het best begrijpelijk zou zijn dat zij bij deze tegenslagen hadden gedacht: ik ga verder in een ander veld. Gelukkig hadden ze allemaal een groei mindset.

 

In een onderzoek naar leermotivatie concludeert psychologe Carol Dweck van Stanford University dat er twee mindsets zijn om te reflecteren op leerervaringen: een statische mindset en een groei mindset. Mensen met een statische mindset gaan ervan uit dat talent vast ligt, je wordt ermee geboren en er is niets aan te veranderen. Successen en mislukkingen worden dan ook volledig toegewijd aan de aan- of afwezigheid van talent. Met als gevolg dat zij niet het idee hebben invloed te hebben in de eigen groei en ontwikkeling. Mensen met een groei mindset zijn van mening dat succes en verbetering ontstaat als gevolg van toewijding, doorzettingsvermogen en inspanning. Deze twee basisaannames hebben flinke gevolgen voor hoe iemand in het leven staat en uitdagingen aangaat.

Twee voorbeelden:

Peter heeft een statische mindset. Hij heeft nooit echt moeite hoeven doen om te slagen voor het VWO en behoorde altijd tot de beste in zijn klas. In zijn studie Natuurkunde merkt hij echter dat de stof erg moeilijk is. Wanneer hij een krappe 5 voor zijn eerste tentamen heeft gehaald, concludeert Peter dat hij misschien toch niet zo slim is. Peter denkt erover na om maar te stoppen met de studie.

 

Aan de andere kant hebben we Marieke. Marieke heeft een groei mindset. Marieke heeft altijd flink gestudeerd voor haar cijfers op het VWO en ook altijd mooie cijfers behaald. Ook zij begint een studie Natuurkunde. Zij merkt dat het niveau wel een stuk hoger ligt en haalt ook net een 5 voor haar eerste tentamen. Marieke vraagt zich af of ze wel de juiste leerstrategie heeft toegepast en of er dingen zijn die ze op een andere en betere manier kan aanpakken. Marieke vraagt een inkijkmoment bij de docent aan om samen het tentamen door te spreken.

 

Marieke en Peter zitten in hetzelfde bootje. Toch zal de impact van beiden op het niet halen van het eerste tentamen compleet anders zijn. Het goede nieuws voor Peter is dat een groei mindset aan te leren is. Hieronder lees je een paar tips om een groei mindset te ontwikkelen.

Kijk eens echt eerlijk in de spiegel

Onderzoek welke competenties je in huis hebt waar je sterk in bent. Stel jezelf de vraag hoe het komt dat je daar zo goed in bent geworden. Is het je altijd eenvoudig afgegaan of heb je er hard voor moeten werken en op welke manier heb je dat dan gedaan? Wat heeft je geholpen om beter te worden?

Focus op het proces ipv eindresultaat

Reflecteer op zowel succesvolle als minder succesvolle ervaringen en vraag jezelf af wat je gedaan hebt waardoor iets niet goed ging of juist een succes is geworden. Wat kun je leren uit de situatie? Vraag je ook af wat je zou kunnen doen om te zorgen dat het de volgende keer (nog) beter gaat.

Geef jezelf complimenten voor de voortgang

Vaak zijn mensen pas tevreden als iets volledig gelukt is. Daardoor verliezen ze de voortgang en de ontwikkeling uit het oog, wat demotiverend kan werken. Door juist de focus te leggen op kleine stappen en de vooruitgang die je maakt, blijf je gemotiveerd om te blijven ontwikkelen en te werken om beter te worden.

Wees als Pipi Langkous

Pipi zei ooit: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’. Met deze instelling gaat Pipi continu nieuwe uitdagingen en avonturen aan. Misschien lukken ze niet allemaal, maar ze leert er wel van en zal de volgende keer meer beslagen ten ijs komen.

Spiegelgesprek

Wil je wat hulp bij het kijken in de spiegel en heb je behoefte om eens te reflecteren op jou werksituatie? Misschien is een spiegelgesprek van Tornak dan iets voor je.

 

Wouter Hoogenboom

Jun 21, 2017
groei mindset
Categorie: Communicatie

Woningcorporatiemedewerkers hebben zo hun favoriete Engelse woorden. Dat zijn vaak de woorden die heel handig zijn om te weten, maar soms ook lastig om in je hoofd te krijgen. De technische mensen voeren vaak gesprekken over schimmel (mould) en ventilatie. En over een verstopt toilet. Servicedesk medewerkers willen natuurlijk de hele procedure kunnen uitleggen in het Engels. Tijdens onze Engelse taaltraining maken we vaak een top 5 van de favoriete woorden. De top 5 van de laatste training ziet er zo uit:

 

De technische woorden top 5:
5. tiles (tegels)
4. socket (stopcontact)
3. sink plug (afvoerputje)
2. drain cleaning company (ontstoppingsbedrijf) 
1. mould (schimmel)

 

De verhuurmakelaars top-5:
5. debit card (bankpas)
4. debt collection (incasso)
3. procedure (procedure)
2. application (inschrijving)
1. tenant (huurder)

 

Tijdens de training Engels voor corporatie medewerkers leren de deelnemers veel nieuwe woorden, met name vakjargon. Je weet dan bijvoorbeeld wat het Engels is voor zwanenhals of automatische overschrijving. De uitdaging is dan om je nieuwe kennis te onthouden, het liefst voor een lange tijd. Hoe doe je dat?

 

Hardop praten, ook als je alleen bent


In de weken vlak na de training ga je met je collega’s of alleen de gesprekken oefenen. Hardop. Ook als je alleen bent: in de auto, tijdens het stofzuigen, onder het onkruid wieden, het maakt niet uit. Jij hebt natuurlijk de rol van de corporatiemedewerker en legt uit hoe de toewijzing van een woning werkt, welke documenten de nieuwe huurder moet inleveren, wat je als woningcorporatie (niet) doet aan schimmel in de badkamer enz.  Als je dat een week lang dagelijks 10 minuten doet, zit het na een week behoorlijk in je geheugen gegrift. Na die week hoeft het niet meer elke dag. Dan kan je het beperken tot 1 keer per week. Later zelfs nog minder vaak.

Daag jezelf uit

Je kunt het jezelf natuurlijk makkelijk maken. Dat is niet zo moeilijk. Effectiever is om actief te oefenen, waarbij je woorden ook weer even opzoekt als je ze bent vergeten. Lastig te onthouden woorden kan je dan bijvoorbeeld op een geel briefje zetten en op je beeldscherm plakken. Je kunt ze ook op je handen schrijven zoals je vroeger misschien deed op school. Maar ja, hoelang kan je dan je handen niet wassen? Een week? Want na een week actief ermee bezig zijn, zit het woord al aardig goed in je geheugen.

Mindmap

Tijdens de training werken we met een mindmap per onderwerp. Je hebt daarmee op 1 pagina een overzicht van de woorden die je nodig hebt om te praten over bijvoorbeeld een reparatie van de verwarmingsketel, het uitleggen van de gang van zaken rond afval, of een ander praktisch onderwerp. Mindmaps zijn handig om mee te oefenen en als naslagdocument. Als je aan het praten bent, hoef je er maar even naar te kijken en je vindt het woord weer snel.

Voor informatie over de training Engels voor corporatiemedewerkers, waar je leert wat jij nodig hebt in de dagelijkse praktijk, kijk eens naar onze training 'How do you call a swaenhals in English?'

May 2, 2017
learning english

Pagina 1 van 3  > >>