Vragen? Bel 0341-820213
Samen blijven leren
Home > Blog

Categorie: Communicatie

Woningcorporatiemedewerkers hebben zo hun favoriete Engelse woorden. Dat zijn vaak de woorden die heel handig zijn om te weten, maar soms ook lastig om in je hoofd te krijgen. De technische mensen voeren vaak gesprekken over schimmel (mould) en ventilatie. En over een verstopt toilet. Servicedesk medewerkers willen natuurlijk de hele procedure kunnen uitleggen in het Engels. Tijdens onze Engelse taaltraining maken we vaak een top 5 van de favoriete woorden. De top 5 van de laatste training ziet er zo uit:

 

De technische woorden top 5:
5. tiles (tegels)
4. socket (stopcontact)
3. sink plug (afvoerputje)
2. drain cleaning company (ontstoppingsbedrijf) 
1. mould (schimmel)

 

De verhuurmakelaars top-5:
5. debit card (bankpas)
4. debt collection (incasso)
3. procedure (procedure)
2. application (inschrijving)
1. tenant (huurder)

 

Tijdens de training Engels voor corporatie medewerkers leren de deelnemers veel nieuwe woorden, met name vakjargon. Je weet dan bijvoorbeeld wat het Engels is voor zwanenhals of automatische overschrijving. De uitdaging is dan om je nieuwe kennis te onthouden, het liefst voor een lange tijd. Hoe doe je dat?

 

Hardop praten, ook als je alleen bent


In de weken vlak na de training ga je met je collega’s of alleen de gesprekken oefenen. Hardop. Ook als je alleen bent: in de auto, tijdens het stofzuigen, onder het onkruid wieden, het maakt niet uit. Jij hebt natuurlijk de rol van de corporatiemedewerker en legt uit hoe de toewijzing van een woning werkt, welke documenten de nieuwe huurder moet inleveren, wat je als woningcorporatie (niet) doet aan schimmel in de badkamer enz.  Als je dat een week lang dagelijks 10 minuten doet, zit het na een week behoorlijk in je geheugen gegrift. Na die week hoeft het niet meer elke dag. Dan kan je het beperken tot 1 keer per week. Later zelfs nog minder vaak.

Daag jezelf uit

Je kunt het jezelf natuurlijk makkelijk maken. Dat is niet zo moeilijk. Effectiever is om actief te oefenen, waarbij je woorden ook weer even opzoekt als je ze bent vergeten. Lastig te onthouden woorden kan je dan bijvoorbeeld op een geel briefje zetten en op je beeldscherm plakken. Je kunt ze ook op je handen schrijven zoals je vroeger misschien deed op school. Maar ja, hoelang kan je dan je handen niet wassen? Een week? Want na een week actief ermee bezig zijn, zit het woord al aardig goed in je geheugen.

Mindmap

Tijdens de training werken we met een mindmap per onderwerp. Je hebt daarmee op 1 pagina een overzicht van de woorden die je nodig hebt om te praten over bijvoorbeeld een reparatie van de verwarmingsketel, het uitleggen van de gang van zaken rond afval, of een ander praktisch onderwerp. Mindmaps zijn handig om mee te oefenen en als naslagdocument. Als je aan het praten bent, hoef je er maar even naar te kijken en je vindt het woord weer snel.

Voor informatie over de training Engels voor corporatiemedewerkers, waar je leert wat jij nodig hebt in de dagelijkse praktijk, kijk eens naar onze training 'How do you call a swaenhals in English?'

May 2, 2017
learning english
Categorie: Algemeen

‘Gelegenheid maakt de dief’ zeggen ze wel eens. Wat kan ik doen om binnen onze corporatie die ‘gelegenheid’ te minimaliseren? Je kunt niet altijd alles uitsluiten. Want als mensen kwaad willen doen, dan vinden ze altijd wel een manier om het voor elkaar te krijgen. Hieronder volgen enkele adviezen waardoor je in ieder geval de kans op interne diefstal en ander ongeoorloofd gedrag kunt verkleinen.

Bind de kat niet op het spek

Zorg voor afgebakende autorisaties per functie als het gaat om toegang tot bepaalde computersystemen. Geef bijvoorbeeld medewerkers die niets met woningtoewijzing aan huurders te maken hebben, geen toegang tot dat systeem. Op die manier kunnen ze ook niet in de verleiding worden gebracht iemand ‘een vriendendienst te bewijzen’. Hetzelfde geldt voor de huurincasso.

 

‘Verdwijnen’ er regelmatig kantoorartikelen of onderhoudsmaterialen? Ga dan eens na hoe er wordt bijgehouden wat mensen precies meenemen? Bestaan er afspraken over het terugbrengen van overgebleven materialen? Zijn die afspraken er niet? Dan is het niet verbazingwekkend dat medewerkers de materialen niet terugbrengen. Misschien niet eens uit kwade wil, maar simpelweg ‘omdat we dat nooit doen’.

 

Doorbreek de gewoonte! Zorg voor registratie van goederen en materialen die medewerkers meekrijgen. Maar houd ook of de restanten materiaal terugkomen. Komen die niet terug, vraag er dan naar. Wellicht betekent dit een mentaliteitsverandering: het kon altijd, niemand deed er moeilijk over, en nu ineens mag het niet meer. Geef daarin zelf het goede voorbeeld, zorg dat de gehele organisatie dezelfde boodschap uitdraagt als het gaat om integriteit.

Neem een aantal preventieve maatregelen

Afhankelijk van de situatie zijn maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld:

  • Laat huurders hun huur in de woonwinkel met pin betalen, zo min mogelijk met contant geld.
  • Plaats lockers voor de persoonlijke eigendommen van medewerkers.
  • Hang openlijk camera’s op met een bordje ‘hier waken wij over uw en onze eigendommen’.
  • Stel regels op hoe er met materialen en gereedschappen moet worden omgegaan. Controleer dit ook regelmatig.

Zorg voor een afschrikkende werking

Zorg dat voor het personeel duidelijk is wat de consequenties zijn als iemand wordt betrapt op interne diefstal, fraude belangenverstrengeling etc. Neem in het bedrijfsreglement op welke onderzoeksmiddelen het bedrijf mag inzetten als er sprake is van het vermoeden van diefstal of ander ongeoorloofd gedrag. Denk hierbij aan het plaatsen van een verborgen camera. Maar benoem ook wat de consequentie is als het vermeende feit wordt aangetoond: ontslag op staande voet, terugbetaling van gestolen goederen. Uiteindelijk kun je niet alles volledig ‘dichttimmeren’. Je kunt zich ook oprecht afvragen of je dat moet willen. Werken met collega’s betekent ook: kunnen vertrouwen op collega’s.

En wat als het je toch overkomt?

Gebeurt er ondanks alles toch iets? Doe dan geen overhaaste dingen in een emotionele opwelling, bijvoorbeeld iemand rechtstreeks confronteren met een roddel over betrokkenheid bij de diefstal. Zet eerst zorgvuldig de stappen voor het doen van een onderzoek. Hoe je dat het beste kunt doen, leer je tijdens de training Fact Finding.

Apr 26, 2017
Categorie: Financiën

De 20/80 regel

Een veel gehoorde opmerking bij corporaties is: waar en hoe kan ik mijn kostenstructuur verder optimaliseren? Corporaties die hun financiën verder op orde willen brengen kijken hierbij vaak naar de grote uitgaven als personeel en onderhoud. Deze zijn op korte en lange termijn door de corporatie zelf beïnvloedbaar en op de achterkant van een sigarendoos is relatief makkelijk in kaart te brengen wat de financiële gevolgen van de bezuinigen zijn. Hierop is ook de 20/80 regel van toepassing: 20 procent van de maatregelen levert een rendement van 80 procent op.

Maar wat zijn de gevolgen van deze maatregelen? Als de inspanningsverplichting van de corporatie gelijk blijft neemt de werkdruk alleen maar verder toe. Wat betekent dit voor de dienstverlening aan de klant? Is er voldoende capaciteit op opvolging te geven aan alle acties die van de corporaties wordt gevraagd? De kracht van corporaties is dat zij weten wat er zich afspeelt in de wijk om zodoende op adequate wijze maatregelen te nemen.

Verdienmodel onder druk

Bezuinigen op onderhoud kan gevolgen hebben voor het verdienmodel van de corporatie. Verhuurbaarheid, waardeontwikkeling en huurontwikkeling kunnen onder druk komen te staan. Zijn dit dan wel de juiste acties? Vanzelfsprekend is het altijd goed om kritisch te kijken naar dit soort posten. Op korte termijn wellicht wel. En op de lange termijn? Zolang het middel niet erger is dan de kwaal.

Alfred Landmeter

 

Financiën zijn voor corporaties geen doel op zich, ze hebben geen aandeelhouders die een financieel rendement vragen. Corporaties zijn maatschappelijke instellingen welke een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving leveren. Om deze bijdrage mogelijk te maken moet er ook een financieel rendement gerealiseerd worden.

 

De herziene woningwet


De herziene woningwet heeft grote gevolgen voor het financiële speelveld van corporaties. Terug naar de kerntaak, passend toewijzen en oplopende verhuurdersheffing zetten het verdienmodel verder onder druk. Wat kunnen corporaties dan nog meer doen? Vaak zien we de kleine dingen over het hoofd of die lijken niet belangrijk. Echter alles bij elkaar kan dit toch tot aanzienlijke besparingen leiden.

 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het doorlichten van de bestaande kostenstructuur w.o. Abonnementen, verzekeringen, optimalisatie van bedrijfsprocessen etc. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de financiële gevolgen van hun handelingen. Kostenbewustzijn is voor iedereen van groot belang. FBTA organiseert speciaal voor dit doel de training kostenbewust werken. Of neem een kijkje naar het volledige aanbod van financiële trainingen.

 

Apr 4, 2017
kostenbesparingen
Categorie: Communicatie

Je vertegenwoordigt je organisatie. Naar klanten, maar misschien ook online. In blogs bijvoorbeeld. Wat kan wel, wat werkt, wat niet?  De volgende vijf stappen geven je houvast.

Wat is het doel en de kern van je blog?

Wil je amuseren of informeren? Aansporen of verleiden? En hoe kun je de kern van je blog in één zin samenvatten? Denk ierover na voor je begint te schrijven en wijk er niet vanaf.

 

Maak het persoonlijk


Dat je een zakelijk blogartikel schrijft, wil niet zeggen dat je niet persoonlijk kunt zijn. Als je iemand een zakelijke e-mail stuurt, wens je hem of haar ook een fijne vakantie. Toch? Schrijven vanuit je eigen ervaringen en visie maakt je geloofwaardiger. Je stelt je kwetsbaarder op. De lezer voelt zich meer met je verbonden, waardoor je eerder je zakelijke doelen behaalt.

Vergeet je lezer niet

Als je voor een zaal vol mensen spreekt, willen zij waarschijnlijk a) relevantie en b) interactie. Voor een blog geldt hetzelfde. Laat merken dat je aan je lezer denkt door niet alleen over jezelf te schrijven, maar juist ook over je doelgroep. En door bijvoorbeeld af te sluiten met een vraag of call-to-action.

 

Kies voor ondersteunend of verleidelijk beeldmateriaal

 

Want het oog wil ook wat.

Corrigeer en optimaliseer je tekst

Vinden jij en een proeflezer je blog inhoudelijk top? Check ‘m dan nog even op type-, stijl-, spelling- en grammaticafouten. Zorg ook dat je je blog optimaliseert voor zoekmachines. Zodat je eerder en beter gevonden wordt in Google. In de training zakelijk schrijven evalueren we graag jouw blogartikel.

 

 

Mar 20, 2017
blog
Categorie: Algemeen
Het is weer tijd voor de planningsgesprekken. Welke resultaten wil de medewerker dit jaar bereiken binnen zijn functie en in het team? Welke kennis, vaardigheden en houding heeft de medewerker daarvoor nodig en heeft hij deze in huis?
Ieder jaar is het weer een uitdaging voor de medewerker om dit plan te realiseren. Voor de manager is het de kunst om de ontwikkeling van de medewerker te monitoren en daarin te ondersteunen, te sturen en aan te moedigen waar hij het nodig heeft.

De Corporatie Academie ondersteunt medewerkers bij het concretiseren van hun leervraag en het zoeken naar een daarbij passende leeractiviteit. Managers ondersteunen we bij het zoeken naar passende leeractiviteiten bij het teamontwikkelingsplan.

In het LMS (leer management systeem) kunnen de leeractiviteiten aan functies van de medewerkers gekoppeld worden. Ook de leeracties in de POP van de medewerker, kunnen in een persoonlijke leerlijn vastgelegd worden. Deze leerplannen of leerlijnen geven jou in 1 oogopslag overzicht op de leeractiviteiten die de verschillende medewerkers van plan zijn te doorlopen:
  • Wie heeft zich al aangemeld voor trainingen?
  • Wie verdient extra aandacht omdat hij of zij nog geen stappen heeft ondernomen?
  • En wie verdient juist een extra schouderklopje omdat hij activiteiten heeft afgerond?
Het LMS geeft managers inzicht in het niveau van medewerkers en richting aan hun ontwikkeling en dat van het team. Zo kan er planmatig gewerkt worden aan de ontwikkeling van het team. Maar ook de medewerker heeft steeds een actueel overzicht van zijn ontwikkeling.

Klik op onderstaande afbeeldingen om voorbeelden te bekijken van het medewerkerscherm (links) en het managersscherm (rechts). In verband met privacy zijn een aantal gegevens (achternamen en corporatienamen) verwijderd uit bovenstaande afbeeldingen.

medewerkersscherm
managersscherm
Jan 26, 2017
alles wat je aandacht geeft groeit

<< <  Pagina 2 van 3  > >>