talentprogramma;los van je leeftijd;leeftijd;los van leeftijd;talentprogramma: los van leeftijd;loopbaan; De Corporatie Academie - Talentprogramma: Los van leeftijd
Vragen? Bel 0341-820213
Los van leeftijd
Home > Opleidingen > Jij en je loopbaan > Talentprogramma: Los van leeftijd

Talentprogramma: Los van leeftijd


Heb je een aantal decennia levens- en werkervaring? Ben je benieuwd op welke manier je kennis, ervaring en kwaliteiten de komende jaren voor jezelf en de organisatie van toegevoegde waarde zijn? Los van Leeftijd neemt je in vijf maanden mee op een ontdekkingsreis. Verschillende themadagen zijn er op gericht je te laten ontdekken waar je kracht ligt, op welke wijze je wilt (samen)werken en hoe je dat kunt realiseren.

Resultaat
Na afloop ben je:
  • enthousiast over je kwaliteiten, kennis en ervaring;
  • verrast door de mogelijkheden om die toe te passen;
  • trots op het kunnen communiceren op een persoonlijke en digitale manier;
  • verwarmd door het plezier en de samenwerking met collega-deelnemers.
Programma
  • Persoonlijk intakegesprek
  • 4 themadagen
  • Nagesprek
Het persoonlijke intakegesprek vindt plaats in de twee weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag.

Dag 1: Verwonderen
De deelnemer staat in het midden van de aandacht. Centraal staan de kwaliteiten, kennis, ervaring en waarden van de individuele deelnemers en hun leeftijdsfase. Een dag vol waarderende aandacht, een dag van stilstaan en bewustwording. Aan het eind van deze dag hebben deelnemers inzicht in hun kwaliteiten, kennis, ervaring en waarden en de toegevoegde waarde van hun leeftijdsfase.

Dag 2:  Verbeelden
Nu volop aandacht voor de toekomst. Daarin opgenomen de veranderingen ten aanzien van (samen)werken en de verbinding met persoonlijke wensen/verwachtingen. Een dag vol beweging, inspiratie, creativiteit en nieuwsgierigheid. Na afloop van deze dag hebben deelnemers inzicht in de veranderingen in het (samen) werken en een eerste beeld van de mogelijkheden ten aanzien van de eigen kwaliteiten, kennis en ervaring.

Dag 3: Verankeren
Een concrete dag waarin deelnemers een actie- en communicatieplan (toekomstplan) opstellen. Aandacht voor persoonlijke en digitale communicatiemogelijkheden. Het resultaat van deze dag is een voorlopig toekomstplan dat de verbinding legt tussen de deelnemer, zijn omgeving en de gedroomde toekomst. Daarnaast kennen deelnemers de mogelijkheden om hun toekomstplan persoonlijk en digitaal te delen. Opdracht is om de toekomstplannen te delen met anderen om het te verduidelijken en te concretiseren.

Dag 4: Verwezenlijken
Een dag van afspraken en verbinding maken. Delen van de toekomstplannen om verbinding met andere deelnemers te creëren. Gezamenlijke afspraken maken om verbinding te onderhouden. Aan het eind van deze dag hebben deelnemers een persoonlijk toekomstplan en een netwerk dat zij kunnen inzetten om het toekomstplan in praktijk te brengen.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen € 2.295,- vrijgesteld van btw. Dit tarief is inclusief locatiekosten, materiaal en lunch.

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

Inschrijven

Trainingsagenda