Excel;excel;excel gevorderd;Excel gevorderd;gevorderd;office;microsoft; De Corporatie Academie - Excel Gevorderd
Vragen? Bel 0341-820213
Excel Gevorderd
Home > Opleidingen > Automatisering > Excel Gevorderd

Excel Gevorderd

 

De training Excel gevorderd is uitermate geschikt voor gebruikers van Microsoft Excel die met de geavanceerde toepassingsmogelijkheden willen werken.

 

Opzet training
De onderwerpen worden klassikaal behandeld. Tijdens de training Excel beschik je over een eigen computer waarmee u kan oefenen door praktijkgerichte opdrachten te maken. Door deze aanpak wordt het leerrendement vergroot.

Werkwijze
De onderwerpen worden tijdens een workshop uitgelegd. Tijdens de workshop beschik je over een computer waarmee je oefent door praktijkgerichte opdracht te maken. De computer staat voor je klaar in de trainingsruimte. Door het zelf toepassen maak je je de vaardigheden snel eigen.


Programma
Algemeen
•Geven van namen aan cellen en deze gebruiken in berekeningen.
•Maken van aangepaste lijsten om een afwijkende sorteervolgorde te kunnen gebruiken en voor snelle invoer.
•Beveiligen van werkbladen en werkmappen.

Functies

•Logische: Als-, En-, Of functie
•Zoek: Vert.zoeken, horiz.zoeken, index, vergelijken
•Tekst: Tekst.samenvoegen, links, rechts, spatiesverwijderen
•Informatie: Isfout, IsNB
•Nesten van bovenstaande functies tot complexe berekeningen

Formules

•Rekenen met datums
•Absoluut en relatief
•Het gebruiken van absolute en relatieve verwijzingen zodat berekeningen in een groot blad gemakkelijk gekopieerd kunnen worden

Oplossingsmethoden

•Doelzoeken en oplosser, wat-als analyse
•Scenario’s maken

Werken met tabellen

•Lijsten gegevens met tabellen beheren            
•Gegevens in een tabel sorteren             
•Subtotalen maken        
•Uitgebreide filters gebruiken  
•Gegevens samenvatten in een draaitabel         
•Draaitabellen interactief maken met slicers    
•Gegevens samenvatten in een grafiek
•Externe gegevens importeren

Draaitabellen

•Maken van een basis draaitabel
•Maken van berekeningen binnen een draaitabel
•Maken van meerdere kolommen
•Werken met meerdere groeperingen
•Laten zien van de gegevens in percentages

Gegevens beveiligen

•Een werkmap als definitief markeren 
•Een werkmap beveiligen met een wachtwoord             
•Cellen blokkeren en deblokkeren        
•Een werkblad vergrendelen     
Geavanceerde functies invoeren          
•Functies invoeren met de wizard          
•De speciale plakopties gebruiken

Logische functies

•Werken met ALS-functie           
•Werken met de EN-functie       
•Werken met de OF-functie       
•Functies nesten

Zoekfuncties

•Werken met de VERT.ZOEKEN-functie
•Werken met de HORIZ.ZOEKEN-functie             
•Werken met de INDEX-functie
•Werken met de VERGELIJKEN-functie 
•Zoekfuncties combineren

Tekstfuncties

•Tekst samenvoegen     
•Werken met de LINKS-functie 
•Werken met de RECHTS-functie             
•Werken met de LENGTE-functie

Informatiefuncties

•Werken met de ISNB-functie   
•Werken met de ISLEEG-functie               
•Werken met de ISFOUT-functie             
•Foutmeldingen leesbaar maken

 

Aanvangsniveau
Je beheerst de onderwerpen uit de basistraining Excel. Volg deze training minimaal enkele weken na de basistraining. Het stelt je in staat voldoende vaardigheid te verkrijgen in de basisonderwerpen om de training goed te kunnen volgen.

Ter voorbereiding van de training doe je een nulmeting. Op basis daarvan stelt de trainer de leervragen vast en daarmee het definitieve programma.

Duur 1 dag

 

Kosten € 250,-  p.p. vrij van btw (ex. € 25,- arrangementskosten en € 31,- documentatiekosten)

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.

 

In-company
Meerdere collega’s die deze training willen volgen? Vraag naar de in-company mogelijkheden. Het programma wordt dan afgestemd op jullie leervragen. Mail naar info@decorporatie-academie.nl of bel: 0341-820 213.


Inschrijven

Trainingsagenda