begroten;begroting;meerjarenplanning;begroten en financiële meerjarenplanning;meerjarenbegroting;kapitaal;deelbegroting; De Corporatie Academie - Begroten en financiële meerjarenplanning
Vragen? Bel 0341-820213
Begroten & meerjarenplanning
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Begroten en financiële meerjarenplanning

Begroten en financiële meerjarenplanning

 

Wat komt er kijken bij een begroting?
De meerjarenbegroting neemt een steeds belangrijker plaats in bij woningcorporaties. Corporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven hetgeen betekent dat de financiële consequenties langdurig hun weerslag zullen hebben op de financiële positie. Om met name op de langere termijn in control te zijn en de financiële continuïteit te waarborgen is het van belang om de ontwikkeling van de financiële positie goed in beeld te brengen. Vooral in tijden van onzekerheid, financiële druk en crisis is dit van groot belang.

 

De begroting maakt een belangrijk onderdeel uit van de planmatige controlcyclus bij woningcorporaties. Het opstellen van de begroting wordt helaas nog te vaak gezien als een op zich staande activiteit. Echter in de begroting worden de financiële gevolgen van de voorgenomen activiteiten in kaart gebracht. De begroting dient een taakstellend karakter te krijgen. Samen met de jaarrekening vormt de meerjarenbegroting de basis waarop de beoordeling van Autoriteit Woningcorporaties wordt bepaald.

 

Doelgroep en werkwijze
De training duurt 2 dagen en richt zich op alle medewerkers die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de financiële meerjarenbegroting. De training vindt plaats in een groep met een beperkt aantal deelnemers zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht.

 

Programma

 • Proces rondom begroten
 • Deelbegrotingen en onderlinge samenhang
 • Vaststellen basis scenario
 • Gevoeligheidsanalyse
 • Vaststellen waarderingsgrondslagen
 • Inzicht in ontwikkeling financiële positie
 • Vaststellen financieringsbehoefte
 • Aanleveren gegevens aan Corporatie Benchmark Center (CBC) ten behoeve van het continuïteits- en het solvabiliteitsoordeel

Resultaten

 • Je kunt uitgangspunten interpreteren en beoordelen
 • Je kent de ontwikkeling van de financiële positie van uw organisatie
 • Je weet welke relaties er binnen de begroting aanwezig zijn
 • Je kent het risicoprofiel van jouw corporatie
 • Je kunt de eigen begroting lezen en interpreteren

Duur 2 aparte dagen

 

Kosten € 845,- p.p. (btw vrij) exclusief arrangementskosten (€ 138,-) en exclusief cursusmateriaal (€ 13,75)

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda