financien;Financien;financiën;Financiën;toezichthouders;niet-financiële;financieel;financiën voor niet-financiële toezichthouders;toezicht;toezichthouder De Corporatie Academie - Financiën voor niet-financiële toezichthouders
Vragen? Bel 0341-820213
Financiën
niet-financiële toezichthouders
Home > Opleidingen > Financiën & Professioneel inkopen > Financiën voor niet-financiële toezichthouders

Financiën voor niet-financiële toezichthouders

 

De financiële risico's van corporaties nemen toe. De behoefte aan goed financieel beheer groeit. Financieel de vinger aan de pols houden is van groot belang. Toezicht vraagt om voortdurende aandacht, ook voor jou als toezichthouder. Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven waar veel geld in omgaat. Je bent direct betrokken bij het toezicht op het financiële reilen en zeilen van jouw corporatie. Er wordt een actieve rol verwacht op het toezicht van het financiële beleid van je corporatie. Toezicht is niet meer vrijblijvend en gaat verder dan alleen het beoordelen van de solvabiliteit.

 

Resultaat:
Na het volgen van deze training:

 • kun je de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van je corporatie
 • heb je inzicht in de financiële risico's van je corporatie
 • kun je de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
 • kun je de financiële rapportages lezen en interpreteren

 

Doelgroep:
Leden van de huurcommissie, bewonersraden, raad van toezicht en raad van commissarissen die meer inzicht willen krijgen in het financiële reilen en zeilen van hun corporatie.

 

Werkwijze:
Tijdens deze training krijg je inzage op welke wijze het financieel toezicht kan worden ingevuld. Waar stuurt de corporatie op en welke informatie heb je nodig om je rol op de juiste wijze in te vullen? Op actieve wijze gaan we met elkaar in discussie en kunnen ervaringen tussen deelnemers worden uitgewisseld. Op basis van je eigen jaarrekening en begroting krijg je inzicht in de situatie van je eigen corporatie. 
Er is eveneens ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen door de deelnemers en de docent.

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RVC leden 6 PE studiepunten.

 

Programma:
Het programma van de training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Beoordelen financiële kaders
 • Het reglement financieel beleid en beheer
 • Behandeling financiële begrippen, zoals solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, loan to value en rentedekkinsgraad
 • Lezen en interpreteren van balans en winst- en verliesrekening
 • Balanswaardering, boekwaarde, bedrijfswaarde, beleidswaarde en marktwaarde in verhuurde staat
 • Analyseren van de financiële positie van je corporatie
 • Bedrijfsfinanciering versus renterisico's
 • Rol van de WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
 • Vermogensbeheer
 • Rol van externe toezichthouders
 • Sturen op kasstromen
 • Risicomanagement

 

Extra bijzonderheden:
Neem naar deze training je eigen jaarrekening en meerjarenbegroting mee.

 

Investering: € 525,-  (btw vrij) + € 72,- arrangementskosten + € 11,50 cursusmateriaal

 

Duur 1 dag

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

 


Inschrijven

Trainingsagenda