huurincasso;follow-up;incasso;verdieping;incassopraktijk;update;beslaglegging; De Corporatie Academie - Follow-up Huurincasso
Vragen? Bel 0341-820213
Follow-up Huurincasso
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Follow-up Huurincasso

Follow-up Huurincasso

 

Training

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die de cursus huurincasso hebben gevolgd en graag een verdieping op het recht/beleid/praktijk van incassopraktijk willen. Deze cursus is een vervolg o pde cursus huurincasso. Op deze dag worden ook de actualiteiten van rond incasso en recht behandeld. Daarbij bespreekt de cursusleider de effecten van de meest recente jurisprudentie op de praktijk. Ook worden andere mogelijkheden tot verhaal zoals beslaglegging op boedel en inkomen besproken als ook de effecten van de WSNP op het incassotraject.

 

Tijdens deze cursus wordt een praktische koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Naast het updaten van belangrijke onderwerpen aan de hand van wettelijke regelgeving wordt aangesloten bij de dagelijkse incassopraktijk. Inbreng vanuit de deelnemers is van groot belang om aan te sluiten bij de eigen werksituatie.

 

Werkwijze

Voor de start van de opleiding inventariseren wij de praktijkvragen bij de deelnemers. Deze vragen worden tijdens de opleiding besproken. De juridische informatie wordt op een praktijkgerichte wijze gegeven waarbij voldoende ruimte is voor vragen.

 

Voor wie

Medewerkers die al kennis en ervaring met huurincasso hebben maar behoefte hebben aan een update/verdieping van deze kennis.

 

Duur

1 dag

 

Kosten per persoon

€ 550,00 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf, exclusief cursusmateriaal.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

 

Programma

Update en verdieping huurincasso

• In vogelvlucht inhoudelijke samenvatting/opfrissing van de onderwerpen van de basiscursus huurincasso.

Verdieping juridisch kader van huurbetalingen en incasso

• Juridisch kader: de rechten en de plichten van de huurder en de verhuurder bij het betalen van de huur: verdieping en actuele uitspraken van rechtspraak.

• Aanmaning, ingebrekestelling, dagvaarden, ontruimen: update en alle stappen in een logische volgorde.

• Wat te doen na de veroordeling tot nakoming en welke middelen bieden de wet en de rechtspraak voor de tenuitvoerlegging?

• Ontbinding en ontruiming: verdieping en laatste jurisprudentie

Huwelijk, medehuur, overlijden in incasso

• Rechten en plichten betalen huur bij medehuur, echtgenote, echtscheiding, overlijden huurder, vertrokken huurder. Kan bijvoorbeeld echtgenoot die vertrokken is en heeft opgezegd nog verantwoordelijk worden gehouden voor de lopende huur? Wie is aansprakelijk?

Het incasseren van huurvorderingen: ook beslaglegging

• Hoe kan daadwerkelijke nakoming van de verplichtingen die op een debiteur rusten het best worden verwezenlijkt?

• De huurder is vertrokken maar heeft nog steeds een huurschuld.

• Welke problemen komen we in de praktijk tegen en wat kan een verhuurder doen?

• Beslag- en executierecht.

• Beslaglegging: bijvoorbeeld conservatoir beslag.

• Beslag goederen, uitkering, bankbeslag.

De deurwaarder en zijn bevoegdheden, taken en zijn rol: een verdieping

• De rol van de deurwaarder: taken en bevoegdheden en de deurwaarder als gerechtsdeurwaarder.

• Gerechtsdeurwaarderswet, Verordering beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders, Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

• Incassowet: actualiteiten en recente uitspraken

• Afspraken met de deurwaarder

Incasso en praktijk: verdieping

• Invloed WSNP op de incassopraktijk

• Laatste kans afspraken: wat zijn in de praktijk de laatste ontwikkelingen/mogelijkheden?

• Voorbeelden, praktische brieven, handreikingen en juridisch getoetste incassoafspraken uit de praktijk.

• Huurachterstanden: oorzaken van huurachterstanden en financiële positie van huurder. Hoe kan een verhuurder/afdeling actief er voor zorgen dat een huurder geen grote huurachterstanden oploopt (preventief handelen).

 

Resultaten

• Is je kennis van huurincasso opgefrist.

• Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en de sector.

• Heb je handvaten gekregen om de ongedane kennis te gebruiken bij het oplossen van bestaande en toekomstige praktijkvragen over huurincasso.


Inschrijven

Trainingsagenda