integrale;vastgoedsturing;Integraal;integraal;Integrale vastgoedsturing;vastgoed;Vastgoed;waardesturing;financien;financiën;financieel; De Corporatie Academie - Integrale vastgoedsturing
Vragen? Bel 0341-820213
Integrale vastgoedsturing
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Integrale vastgoedsturing

Integrale vastgoedsturing

 

Waardesturing is voor je organisatie een belangrijk instrument. Je brengt hiermee de toekomstige verdiencapaciteit van het bedrijf in kaart. De hoeveelheid geldmiddelen staan onder druk. Hoe stuurt jouw corporatie op direct en indirect rendement? Met ingang van het verslagjaar 2016 zijn alle corporaties verplicht hun bezit te waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Hoe en wanneer gaat jouw corporatie deze slag intern organiseren?

Integrale sturing helpt om de financiële gevolgen van je keuzes duidelijk in beeld te brengen.Wat zijn de financiële consequenties van het strategisch voorraadbeleid op de waarde van vastgoed? Wat zijn de financiële gevolgen met betrekking tot nieuwbouw, aan- en verkoop en sloop hierop? Hoe beoordeel je dit? Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfswaarde met betrekking tot de gehanteerde parameters? Welke andere waarderingsgrondslagen kennen we? Tijdens deze training krijg je inzicht in de berekening en opbouw van de verschillende waarderingsmogelijkheden en wordt de relatie gelegd tussen financiële sturing, vastgoedsturing en assetmanagement.

 

Voor wie?

Bestuurders, leidinggevenden van de afdeling vastgoed, financiën en wonen, projectmanagers en projectleiders, die de financiële gevolgen van investeringsbeslissingen willen overzien. Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 6 PE studiepunten.

Programma

 • wat houdt waardesturing in
 • welke waarderingen onderscheiden we
 • herzieningswet en marktwaarde in verhuurde staat
 • full en light versie, wat is het verschil
 • wat is de bedrijfswaarde
 • vaststellen rendementseisen
 • 3-kamermode, onderscheid financieel versus maatschappelijk rendement
 • consequenties van alternatieve scenario's
 • berekenen van de bedrijfswaarde
 • bedrijfswaarde en balanswaardering en onrendabele top
 • welke uitgangspunten hanteren WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
 • andere criteria bij investeringskeuzes als BAR, NAR en IRR
 • sturen op rendement, assetmanagement
 • marktwaarde in verhuurde staat (handboek)
 • RJ 645
 • kaders investeringsstatuut

Duur 1 dag

Kosten € 525,- p.p. btw vrij (ex. € 69,- arrangementskosten en € 15,- cursusmateriaal)

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda