integrale;vastgoedsturing;Integraal;integraal;Integrale vastgoedsturing;vastgoed;Vastgoed;waardesturing;financien;financiën;financieel; De Corporatie Academie - Integrale vastgoedsturing
Vragen? Bel 0341-820213
Integrale vastgoedsturing
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Integrale vastgoedsturing

Integrale vastgoedsturing

 

Ook woningcorporaties kunnen een euro maar één keer uitgeven. Op strategisch niveau bepaalt een woningcorporatie haar doelstellingen, die -sinds de invoering van de Woningwet 2015- mede worden ingevuld door haar belangrijkste stakeholders, zoals gemeentes en huurders.
Corporaties staan voor een grote transormatieopgaaf. Portefeuillemanagement en assetmanagement staan hoog op de agenda. Welke keuzes maakt jouw corporatie en op basis waarvan? Welke uitgangspunten hanteert zij hierbij? Wat zijn de gevolgen van gemaakte keuzen en welke rol speel jij hierin?
Resultaat:
Na deze training
 • weet je wat vastgoedsturing inhoudt.
 • ken je het onderscheid tussen markt-, beleids- en bedrijfswaarde.
 • weet je hoe het rendement op vastgoed wordt bepaald.
 • kun je de diverse instrumenten binnen de woningcorporatie onderscheiden.
 • heb je kennis van instrumenten die het effect van maatregelen en acties benoemen en in kaart kunnen brengen.
 • ken je het verschil tussen direct en indirect rendement.
 • heb je inzicht in de randvoorwaarden die een rol spelen bij concrete investeringen.
 • heb je inzicht in de manier waarop de woningcorporatie financieel rendement van het vastgoed in kaart kan brengen en erop kan sturen.

 

Doelgroep:

Bestuurders en/of leidinggevenden van de afdelingen vastgoed, financiën en wonen, maar ook voor projectmanagers en projectleiders die de financiële gevolgen van investeringsbeslissingen willen overzien.

 

Werkwijze:

Wat houdt integrale vastgoedsturing in? Hoe werkt dat binnen jouw corporatie? Hoe komen keuzes tot stand en waar stuurt jouw corporatie op? Kortom; het is voor corporaties zoeken naar handvatten om aan dit vraagstuk invulling te geven. Het uitwisselen van kennis en ervaring met medecursisten is onderdeel van deze training. We vragen van je om je eigen casuïstiek in te brengen. Hierdoor wordt de training praktijkgericht en biedt inzage hoe andere corporaties met dit vraagstuk zijn omgegaan.

 

Programma:

Het programma van de training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Onderscheid tussen verschillende waarderingsmethodieken
 • Hoe verlopen de verschillende geldstromen binnen een corporatie?
 • Het gedachtegoed van het 3-kamermodel: onderscheid financieel versus maatschappelijk rendement.
 • Welke randvoorwaarden onderscheiden we binnen vastgoedsturing?
 • Welke instrumenten zijn er om effect van maatregelen zichtbaar te maken?
 • Het sturen op rendement.
 • De kaders van het investeringsstatuut.

 

Extra bijzonderheden:

Neem je eigen investeringsstatuut en projectvoorstellen mee naar deze training.

Directeur-bestuurders en RvC leden ontvangen 6 PE studiepunten voor deelname aan deze training.

 

Investering: € 525,- btw vrij + € 72,- arrangementskosten + € 15,- cursusmateriaal

 

Duur 1 dag

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda