financiën;financieel;financien;financiën voor niet financiële medewerkers;financien voor niet financiele medewerkers;financieel inzicht; De Corporatie Academie - Financiën voor niet financiële medewerkers
Vragen? Bel 0341-820213
Financiële basiskennis
voor medewerkers
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Financiën voor niet financiële medewerkers

Financiën voor niet financiële medewerkers

 

Training

De financiële positie van corporaties komt steeds meer onder druk te staan. Externe invloeden als politieke maatregelen en vanzelfsprekend de kredietcrisis spelen hierbij een belangrijke rol. Om jouw plannen ook in de toekomst te kunnen realiseren is het van groot belang dat jouw organisatie een goed inzicht heeft in de financiële gevolgen hiervan. Van belang is dat niet alleen het management maar ook de medewerkers meer inzicht krijgen in het financiële reilen en zeilen van de corporatie. Het kostenbewustzijn binnen jouw organisatie vergroten is heden ten dage geen overbodige luxe. Kortom vragen als: Wat houdt het sturen op kasstromen nu eigenlijk in, wat is een bedrijfswaarde en kan ik hierop sturen, hoe lees ik de balans en hoe staan we er in financieel opzicht nu eigenlijk voor, zijn hierbij van groot belang. Speciaal voor medewerkers die hun financieel inzicht willen vergroten hebben wij de training “Financiën voor niet financiële medewerkers” ontwikkeld.

Voor wie

Medewerkers welke meer inzicht in financiën willen krijgen of de aanwezige financiële kennis willen vergroten of updaten.

 

Duur

1 dag.

 

Kosten per persoon

€ 425,00 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf, exclusief cursusmateriaal.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

 

Programma

• vormen van verslaglegging

• sturen op kasstromen

• lezen balans en interpreteren van balansposten

• balanswaardering en waarderingsgrondslagen

• lezen van de winst- en verliesrekening

• hoe wordt de bedrijfswaarde bepaald en wat kan ik er mee?

• hoe wordt de rijkdom van de corporatie in kaart gebracht?

• begroten en meerjarenbegroting

 

Resultaten

• ken je de belangrijkste geldstromen

• ben je in staat om jouw eigen jaarverslag te lezen

• weet je hoe jouw organisatie er in financieel opzicht voor staat

• kun je kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, interne financiering zelfstandig berekenen

• kun je financiële rapportages beter beoordelen


Inschrijven

Trainingsagenda