rekenen;onroerend goed;onroerend;rekenen aan onroerend goed;investeren;beleggen;rekenkunde; De Corporatie Academie - Rekenen aan onroerend goed
Vragen? Bel 0341-820213
Rekenen aan onroerend goed
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Rekenen aan onroerend goed

Rekenen aan onroerend goed

 

Investeren en beleggen in onroerend goed is één van de primaire processen van je corporatie. Het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen hiervan blijft een lastige zaak omdat er onvermijdelijk onzekerheden meespelen.
Om weloverwogen keuzes te kunnen maken moet de corporatie kunnen bepalen welke investering financieel het meest gunstig is. Wat zijn de financiële gevolgen op je resultaat, rendement, kasstromen en vermogensontwikkeling? Daarnaast is het van belang te weten welke risico's hierbij een rol spelen. Zijn de uitgangspunten voldoende helder uitgewerkt in het investeringsstatuut?
Resultaat:
Na deze training:
 • kun je zelfstandig berekeningen uitvoeren
 • heb je inzicht in de financiële gevolgen van voorgenomen besluitvorming
 • ken je de gehanteerde rekenmethodieken en uitgangspunten
 • heb je inzicht in de gevolgen die tijd en parameters op het resultaat hebben
 • heb je antwoord op de vraag hoe het rendement tot stand komt
 • heb je inzichtelijk waar jouw corporatie op stuur

 

Doelgroep:

Directeur/bestuurders, leden van de RvC, projectmanagers, projectleiders van de afdeling vastgoed, verhuurmakelaars en functionarissen van de financiële afdeling die te maken hebben met de financiële consequenties van het beheer en exploiteren van vastgoed.

 

Werkwijze:

Op basis van eigen projectvoorstellen gaan we aan de slag met rendementsberekeningen. Tevens vragen we jou je eigen investeringsstatuut mee te nemen. Je kunt dan je eigen kennis en ervaring delen met collega's van andere corporaties. De training is praktijkgericht en biedt handvatten om binnen je eigen organisatie een betere gesprekspartner te zijn.

 

Programma:
Het programma van de training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Financiële rekenkunde waaronder contante waarde en eindwaarde.
 • Rendementbegrippen zoals WACC, bruto aanvangsrendement (BAR), netto aanvangsrendement (NAR), bedrijfswaardeberekening, Internal rate of return (IRR) en exit yield.
 • Beoordelen uitgangspunten investeringsstatuut
 • Exploitatieopzet sociale huurwoningen
 • Sturen op kasstromen
 • Investeren en financieren
 • Optimaliseren verdiencapaciteit
 • Sturen op rendement en resultaat
Extra bijzonderheden:
Neem naar deze training je eigen investeringsstatuut en projectvoorstellen mee.
Directeur-bestuurders en RvC-leden ontvangen 6 PE studiepunten voor deelname aan deze training.

 

Investering: € 595,- vrij van btw + € 125,- arrangementskosten + € 14,- cursusmateriaal

 

Duur: 1 dag met avondprogramma

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda