samenstellen jaarrekening;samenstellen;jaarrekening;rekening;jaar rekening;jaar; De Corporatie Academie - Samenstellen jaarrekening
Vragen? Bel 0341-820213
Samenstellen jaarrekening
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Samenstellen jaarrekening

Samenstellen jaarrekening

 

De jaarrekening van een woningcorporatie kent veel bijzondere eigenschappen, omdat de wet- en regelgeving rondom de verslaglegging voor woningcorporaties omvangrijk is. Daar komt bij dat de jaarrekening en DVI al voor 1 mei goedgekeurd moeten zijn. Een gedegen administratie en mensen die kennis hebben van de regelgeving voor de jaarverslaglegging voor woningcorporaties zijn daarbij onontbeerlijk. Wil jij ook je bijdrage kunnen leveren? Na afloop van deze praktijk opgezette training ben je in staat de jaarrekening op efficiënte en effectieve wijze te helpen opstellen.
Resultaat:
Na deze training:
 • kun je een jaarrekening (helpen) opstellen
 • ken je het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
 • heb je inzicht in de gevolgen van de gehanteerde waarderingsgrondslagen
 • ken je de onderlinge relaties binnen de jaarrekening

 

Doelgroep:
Controllers, medewerkers control en medewerkers van financiële administratie die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

 

Werkwijze:
Tijdens de training komen alle facetten van het opstellen van de jaarrekening aan de orde, zoals planning, regelgeving, waardering, grondslagen, boekhouding etc. met theorie en opdrachten. Alle onderdelen met betrekking tot balans, resultaten en kasstromen worden systematisch behandeld, maar ook praktijkgericht. Er is ruimte voor interactie. De groepsgrootte is maximaal 10 personen, zodat er voor iedereen voldoende persoonlijke aandacht is.

 

Programma:
Het programma bestaat uit theorie, opdrachten en het delen van praktijkervaringen. Er is voldoende ruimte om het programma af te stemmen op jouw leerbehoeften en die van de rest van de groep. De onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Jaarverslag, volkshuisvesting en jaarrekening
 • Ban grootboek naar jaarrekening
 • De Woningwet en overige wet- en regelgeving
 • Marktwaarde en overige waarderingen
 • Investeren en financieren
 • Bijzondere boekingen
 • Belastingen
 • Balans en toelichtingen
 • Resultaatanalyse
 • Kasstromenoverzicht en liquiditeit
 • Cijfermatige kerngegevens en prognoses (DVI)
 • Planning
 • Aanleg balansdossier
 • Contact met accountant, accountantscontrole en accountantsverslag
Er is geen voorbereiding voor deze training noodzakelijk. Het is mogelijk voorafgaand aan de training aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen, die zullen we tijdens de training behandelen. Het trainingsprogramma is de leidraad, interactie uit de groep bepaalt de nadruk op onderwerpen.

 

Investering € 1145,00 vrij van btw + € 216,- arrangementskosten + € 32,50 cursusmateriaal

 

Duur: 3 losse dagen

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda