stook;servicekosten;stookkosten;stook- en servicekosten;afrekenen;afrekenen in de praktijk;stook- en servicekosten afrekenen in de praktijk;huurprijs;bruto;netto;brutohuur;nettohuur; De Corporatie Academie - Stook- en servicekosten afrekenen in de praktijk
Vragen? Bel 0341-820213
Stook en servicekosten
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Stook- en servicekosten afrekenen in de praktijk

Stook- en servicekosten afrekenen in de praktijk

 

Servicekosten zijn alle kosten die op grond van de huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs aan de huurder in rekening mogen worden gebracht die betrekking hebben op leveringen en diensten vanwege de verhuurder. Dit komt kortweg op het volgende neer: bij het tekenen van uw huurovereenkomst bent u met uw verhuurder een maandelijks bedrag overeengekomen voor het huren van uw woning: de brutohuur.

 

Deze brutohuur bestaat uit de nettohuur plus de servicekosten. Veel huurders betalen maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar ontvangt u van uw verhuurder een afrekening servicekosten. Deze afrekening is een vergelijking van de betaalde voorschotten en de werkelijke kosten. Een afrekening dient op individueel niveau gepresenteerd te worden: het is een vergelijking van de door u betaalde voorschotten en het aan u in rekening te brengen aandeel in de werkelijke kosten. In de afrekening moet de verhuurder elke kostensoort en het aandeel dat de huurder daarin heeft, apart vermelden.

 

Ook de wijze van berekening van uw aandeel moet in dit overzicht worden aangegeven. Tijdens de cursus wordt ieder deelproces voorzien van kennis en praktische tips.Ook worden er onderwerpen en vraagstukken behandeld die u in de praktijk tegenkomt bij het maken van de servicekostenafrekening. Natuurlijk komt ook regelgeving, zoals de warmtewet, aan de orde, de nadruk ligt op de praktische en efficiënte verwerking van de regels.

 

Programma

Voorschotten servicekosten

 • Welke componenten onderscheiden we?
 • Wat rekenen we af en wat niet?
 • Voorschotten samenstellen

Registratiekosten

 • Efficiënt vastleggen kosten, hoe doet u dat?
 • Nog te ontvangen/overlopende kosten, hoe gaat u daarmee om?

Kostenverdeling

 • Verdeelsleutels
 • Complexindeling
 • Stookkosten
 • Leegstandskosten
 • Administratiekosten

Nieuwe voorschotten bepalen

 • Hoe bepaalt u het nieuwe voorschot?
 • Ingangsdatum nieuw voorschot

Opstellen eindafrekening

 • Stook- én servicekosten combineren, hoe doet u dat?
 • Verwerking te betalen of te ontvangen bedragen
 • Verrekenen met achterstanden
 • Afrekengrenzen

Resultaten
Je hebt praktische kennis opgedaan voor het afrekenen van stook- en servicekosten je hebt handvatten gekregen om in de toekomst efficiënter en sneller de servicekostenafrekening te kunnen opstellen.

 

Duur 1 dagdeel (inclusief lunch)

Kosten € 325,- p.p. (btw vrij), € 47,50 arrangementskosten (inclusief lunch) en € 11,50 cursusmateriaal

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda