waarderen op marktwaarde;waarderen;marktwaarde;waarderen op marktwaarde in verhuurde staat;waardering;vastgoedportefeuille;vastgoed;portefeuille;DAEB; De Corporatie Academie - Waarderen op marktwaarde in verhuurde staat
Vragen? Bel 0341-820213
Waarderen op marktwaarde
Home > Opleidingen > Financieel en administratief > Waarderen op marktwaarde in verhuurde staat

Waarderen op marktwaarde

 

Het speelveld rondom woningcorporaties is met de nieuwe woningwet van 1 juli 2015 veranderd. Ook ten aanzien van de waardering van de vastgoedportefeuille treden grote wijzigingen op: met ingang van verslagjaar 2016 dienen woningcorporaties hun vastgoed te waarderen op marktwaarde in verhuurde staat.

 

Waarom waarderen op marktwaarde in verhuurde staat?
De marktwaarde in verhuurde staat geeft een objectievere kijk op de waardering van de vastgoedportefeuille. Het is bovendien een waarderingsmethodiek die ook door commerciële beleggers wordt gebruikt en bekend is bij financiers. Belangrijkste argument om deze methodiek verplicht te stellen heeft echter te maken met de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB: welk deel van het maatschappelijk vermogen lekt nu weg?

Inmiddels is het waarderingshandboek verschenen, waarin de richtlijnen met betrekking tot marktwaarde in verhuurde staat worden beschreven. Woningcorporaties hebben de keuze om voor de "full”-versie te gaan maar kunnen ook kiezen voor een eenvoudiger model, de "light”-versie. Deze keuze hangt mede af van de doelstellingen van de woningcorporatie met betrekking tot de waardering van haar vastgoedportefeuille. Is het de wens om alleen te voldoen aan de verplichting of bestaat de wens om te sturen op waardering en rendementen? Zoals gezegd, in verslagjaar 2016 dient de waardering van de vastgoedportefeuille op marktwaarde in verhuurde staat plaats te vinden. Daarbij dienen echter ook vergelijkende cijfers opgesteld te worden. Het is van belang dat tijdig gestart wordt met de voorbereidingen.

 

 

Doelgroep

De training is gericht op directeuren, managers financiën en vastgoed en controllers die betrokken zijn bij de waardering van het vastgoed.

 

Het programma

  • Wat is ‘waarderen op marktwaarde in verhuurde staat”
  • Welke verschillen zijn er met de huidige waarderingsmethodieken
  • De relatie met asset managementkeuze voor "light” of "full” versie
  • Welke stappen moeten worden genomen om de marktwaarde in verhuurde staat te genereren
  • Het belang van een procesbeschrijvingaandachtspunten met betrekking tot de accountantscontrole
  • Gevolgen voor balans en vermogensontwikkeling

Na afloop

  • Heb je zicht op de relatie tussen waarderen op marktwaarde in verhuurde staat en asset management
  • Heb je zicht op het onderscheid tussen de "light” en "full” versie
  • Weet je de stappen die genomen moeten worden om de marktwaarde in verhuurde staat te kunnen genereren
  • Ken je de aandachtspunten die voor de accountantscontrole van belang zijn

Duur 1 dag

Kosten € 495,- p.p. (btw vrij), € 69,- arrangementskosten (inclusief lunch) en € 15,- cursusmateriaal

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda