Contracteren;keten;ketensamenwerking;contracteren t.b.v. ketensamenwerking;contract;contracteren;Keten;Ketensamenwerking;samenwerking;samenwerken;samen werken; De Corporatie Academie - Contracteren t.b.v. ketensamenwerking (eendaagse Basis-training)
Vragen? Bel 0341-820213
Contracteren t.b.v. ketensamenwerking
Home > Opleidingen > Juridisch > Contracteren t.b.v. ketensamenwerking (eendaagse Basis-training)

Contracteren t.b.v. ketensamenwerking - eendaagse Basis-training

 

Waarderend Contracteren van ketensamenwerking: hoe haalt u het beste uit uw ketensamenwerking? Welke vernieuwde contractenmodellen kunnen daarbij worden ingezet?


Samenwerken is van alle tijden en dagelijks hoor je iedereen erover praten. Het succes in de gezamenlijke uitvoering is echter niet voor iedereen weggelegd. Er is blijkbaar een groeiende behoefte aan een nieuwe kijk op samenwerken, hoe met ketenpartners wordt omgegaan, hoe verantwoordelijkheden en risico’s verantwoord en realistisch kunnen worden gedeeld en hoe dit alles kan worden ondersteund door de inzet van passende contracten (i.p.v. de klassieke modellen).

Resultaat

Tijdens deze eendaagse training:

 

- Leert u wat de juiste prikkels zijn in het werkelijk meerwaarde bereiken met een ketensamenwerking, een ketensamenwerking aan te gaan of het rendement van een bestaande samenwerking dichter bij uw ambities en verwachtingen te brengen.

- Ervaart u dat Contracteren t.b.v. ketensamenwerking bijzonder en waardevol is, door:

  • Het vinden van de juiste manier om uw gezamenlijke ambitie te implementeren;
  • Het verkrijgen van inzicht in het reeds bewezen mechanisme achter de contractmodellen;
  • U bewust te worden welke essentiële onderdelen u in uw huidige contracten misten;
  • In plaats van contractuele belemmeringen naar een overeenkomst toe te werken, die geen prestatieplafond kent;
  • Te doorzien dat het proces met betere resultaten, sneller, duurzamer en met meer rendement kan worden uitgevoerd;

- U kunt een succesvolle vertaalslag maken van uw huidige manier van werken, naar de voordelen van werken op basis van Ketensamenwerking met partners waarin elke partner een voordeel behaald.


Na afloop van deze training bent u een gesprekspartner over Ketensamen-werking binnen en buiten uw organisatie.

Programma Basistraining

09:00 Ontvangst  
09.30 Start dagdeel 1 (theorie ketensamenwerking) (*) 
12:30 Lunch    
13:30 Dagdeel 2 (theorie mechanisme ketensamenwerking) 
17:00 Afronding


(*) dit onderdeel wordt verzorgd door Jack van der Veen die als hoogleraar is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.


Er bestaat ook de mogelijkheid om een uitgebreidere tweedaagse training te volgen. Die bestaat uit deze basistraining, aangevuld met een verdiepingsdag.

Doelgroep

Deze basistraining is geschikt voor personen die willen kennismaken of geringe kennis hebben van Ketensamenwerking of die zijn uitgenodigd voor een ketensamenwerking, hierin het initiatief willen nemen of recent zijn gestart.
Deze aanpak Ketensamenwerking is van waarde voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven en kent vele toepassingen, van welzijn tot werkgelegenheid, gezondheidzorg, van bouw- en infrastructurele projecten tot ICT, facilitair en logistiek. 

Duur 1 dag

 

Kosten € 495,- p.p. excl. BTW, incl. koffie, thee en lunch

 


Inschrijven

Trainingsagenda