Contracteren;keten;ketensamenwerking;contracteren t.b.v. ketensamenwerking;contract;contracteren;Keten;Ketensamenwerking;samenwerking;samenwerken;samen werken; De Corporatie Academie - Contracteren t.b.v. ketensamenwerking (tweedaagse Expert-training)
Vragen? Bel 0341-820213
Contracteren t.b.v. ketensamenwerking
Home > Opleidingen > Juridisch > Contracteren t.b.v. ketensamenwerking (tweedaagse Expert-training)

Contracteren t.b.v. ketensamenwerking - tweedaagse Expert-training

 

Waarderend Contracteren van ketensamenwerking: hoe haalt u het beste uit uw ketensamenwerking? Welke vernieuwde contractenmodellen kunnen daarbij worden ingezet?


Samenwerken is van alle tijden en dagelijks hoor je iedereen erover praten. Het succes in de gezamenlijke uitvoering is echter niet voor iedereen weggelegd. Er is blijkbaar een groeiende behoefte aan een nieuwe kijk op samenwerken, hoe met ketenpartners wordt omgegaan, hoe verantwoordelijkheden en risico’s verantwoord en realistisch kunnen worden gedeeld en hoe dit alles kan worden ondersteund door de inzet van passende contracten (i.p.v. de klassieke modellen).


Resultaat

Tijdens deze tweedaagse Expert-training:


- Leert u wat de juiste prikkels zijn in het werkelijk meerwaarde bereiken met een ketensamenwerking, een ketensamenwerking aan te gaan of het rendement van een bestaande samenwerking dichter bij uw ambities en verwachtingen te brengen.

- Toetsen we uw ervaringen aan de juiste prikkels waarmee de meerwaarde uit een samenwerking kan worden bereikt.
- Ervaart u dat Contracteren t.b.v. ketensamenwerking bijzonder en waardvol is, door:

  • Het vinden van de juiste manier om uw gezamenlijke ambitie te implementeren;
  • Het verkrijgen van inzicht in het reeds bewezen mechanisme achter de contractmodellen;
  • U bewust te worden welke essentiële onderdelen u in uw huidige contracten misten;
  • In plaats van contractuele belemmeringen naar een overeenkomst toe te werken, die geen prestatieplafond kent;
  • Te doorzien dat het proces met betere resultaten, sneller, duurzamer en met meer rendement kan worden uitgevoerd;

- Heeft u een passende casus geheel uitgewerkt;

- Kunt u een succesvolle vertaalslag maken van uw huidige manier van werken, naar de voordelen van werken op basis van Ketensamenwerking met partners waarin elke partner een voordeel behaald.

Na afloop van deze tweedaagse Expert-training beschikt u over de kennis om te starten om Ketensamenwerking in de praktijk toe te passen en vanuit diverse praktijkvoorbeelden en ervaring de meerwaarde van uw samenwerking voortdurend te versterken, ondersteund met een overeenkomst die dat stimuleert. U bent een volwaardige gesprekspartner over het (door)ontwikkelen van uw (keten)samenwerking binnen en buiten uw organisatie.

 

Programma Expert-training

Dag 1: (basisdeel) 
09:00 Ontvangst  
09.30 Start dagdeel 1 (theorie ketensamenwerking) (*) 
12:30 Lunch    
13:30 Dagdeel 2 (theorie mechanisme ketensamenwerking) 
17:00 Afronding 

(*) dit onderdeel wordt verzorgd door Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit

Dag 2: (verdieping) 
09.00 Ontvangst 
09.30 Start dagdeel 3 (Prestatie-informatie Ketensamenwerking) 
12:30 Lunch 
13:30 Dagdeel 4 (casus) 
17:00 Afronding 

Doelgroep

Deze experttraining is geschikt voor beslissers en eindverantwoordelijken welke direct of indirect betrokken zijn bij een ketensamenwerking.


Deze aanpak Ketensamenwerking is van waarde voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven en kent vele toepassingen, van welzijn tot werkgelegenheid, gezondheidzorg, van bouw- en infrastructurele projecten tot ICT, facilitair en logistiek.

 

Duur 2 dagen

 

Kosten € 990,- p.p. excl. BTW, incl. koffie, thee en lunch

 


Inschrijven

Trainingsagenda