woningwet;de nieuwe woningwet;nieuwe woningwet;herziene woningwet;herzien;huurrecht;huur recht; De Corporatie Academie - De Woningwet
Vragen? Bel 0341-820213
De Woningwet
Home > Opleidingen > Huurrecht, wet- en regelgeving > De Woningwet

De Woningwet

 

De herziene Woningwet 2015 is op 1 juli 2015 in werking getreden. Voor corporaties heeft deze wet belangrijke gevolgen. De opgaaf verandert, financiële gevolgen zijn groot en verantwoording neemt toe. De vrijheid van corporaties wordt sterk ingeperkt. Corporaties mogen alleen nog sociale huurwoningen bouwen en exploiteren voor mensen met lage en middeninkomens. Ook de samenwerking tussen corporaties en gemeenten wordt nauwer: gemeenten, huurders en corporaties moeten gezamenlijk prestatieafspraken maken.
Resultaat:
Na deze training:
 • heb je inzicht in de nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen van de nieuwe Woningwet op juridisch, financieel en strategisch niveau
 • heb je inzicht in de wijze waarop de Autoriteit Woningcorporatie toezicht houdt en op welke wijze en waarover verantwoording dient te worden afgelegd
 • weet je wat passend toewijzen inhoudt
 • weet je wat de splitsing DAEB en niet-BAEB betekent

 

Doelgroep:
Directeur-bestuurders, leden van de Raad van Commissarissen, managers, beleidsmedewerkers en controllers, huurcommissie en medewerkers.

Directeur-bestuurders en/of RvC leden ontvangen 6 PE studiepunten voor deze training.

 

Werkwijze:
Op interactieve wijze op basis van vragen en discussie gaan we in op de gevolgen van de nieuwe Woningwet en wat de gevolgen zijn voor jouw corporatie en de keuze die zij maakt. 
Er is eveneens ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen door cursisten en docent.

 

Programma:
Het programma van de training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke veranderingen brengt de nieuwe Woningwet met zich mee?
 • De juridische aspecten: het is niet alleen huurrecht, maar ook governance, intern en extern toezicht, staatssteun en financiële bedrijfsvoering
 • Administratieve splitsing: gevolgen voor jouw bedrijfsvoering en governance.
 • Financieel toezicht: wat houdt dit in en op welke wijze vindt dit plaats?
 • Op welke wijze vindt verantwoording plaats?
 • Markttoets bij niet DAEB investeringen
 • Richtlijn WSW bij administratieve scheiding
 • Op welke fronten hebben corporaties met staatssteun te maken?
 • Passend toewijzen, wat houdt dat in?
 • Fit & Propertest, hoe gaat dit in zijn werk?

 

Investering € 625,- p.p. vrij van btw + € 25,- arrangementskosten + € 10,- cursusmateriaal

 

Duur 1 dag

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda