woningwet;de nieuwe woningwet;nieuwe woningwet;herziene woningwet;herzien;huurrecht;huur recht; De Corporatie Academie - Nieuwe woningwet
Vragen? Bel 0341-820213
Nieuwe woningwet
Home > Opleidingen > Huurrecht, wet- en regelgeving > Nieuwe woningwet

De nieuwe woningwet

 

De herziene Woningwet 2015 is op 1 juli 2015 inwerking getreden. Voor corporaties heeft deze wet belangrijke gevolgen. De vrijheid van corporaties wordt bijvoorbeeld beperkt: corporaties mogen alleen nog sociale huurwoningen bouwen voor mensen met lage en middeninkomens. Ook de samenwerking tussen corporaties en gemeente wordt nauwer: gemeenten, huurders en corporaties moeten gezamenlijk prestatieafspraken maken. Huurdersparticipatie en passend toewijzen zijn hot items. In deze cursus wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de Woningwet, dei specifiek voor corporaties van belang zijn. Actuele discussies en ontwikkelingen komen hierbij aan de orde.

 

Programma

- Welke veranderingen brengt de herziene Woningwet met zich mee?
- De juridische aspecten: het is niet alleen huurrecht, maar ook governance, intern en extern toezicht, staatssteun, Europees (bestuurs)recht en (financiële bedrijfsvoering)
- Administratieve splitsing: gevolgen voor uw bedrijfsvoering en governance, Administratief of juridisch?
- Hoe kan een beter toezicht ingevuld worden?
- Markttoets bij niet DAEB investeringen
- Richtlijn WSW bij administratieve scheiding
- Op welke fronten hebben corporaties met staatssteun te maken?
- Passend toewijzen, wat houdt dat in
- Fit & Propertest, hoe gaat dit in zijn werk

 

Resultaten
Deze cursus geeft je inzicht in de nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen van de nieuwe Woningwet op juridisch, financieel en strategisch niveau.

 

Duur 1 dag

 

Kosten € 625,- p.p. vrij van btw (ex. € 25,- arrangementskosten)

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda