Vragen? Bel 0341-820213
Annemarieke Nagel
Home > Opleidingen > Individuele trajecten en coaching > Coach Annemarieke Nagel

Coach Annemarieke Nagel

 

Ik ben Annemarieke Nagel (1965). Mijn focus en talent is mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat doe ik nu ruim 20 jaar als zelfstandig trainer, coach, procesbegeleider en interim-manager. Ik ben Organisatie- en Sociaal psycholoog en heb de corporatiewereld goed leren kennen toen ik in de jaren negentig als trainer vijf jaar in dienst was bij het NCIV, Koepel voor Woningcorporaties (opgegaan in Aedes). Ik ben gelukkig nooit meer los gekomen van deze boeiende sector. De afgelopen 10 jaar heb ik -naast mijn trainings- en coachingswerk- diverse interim MT-functies vervult op het gebied van verhuur, verkoop, wijk/sociaal beheer, herhuisvesting en onderhoud. Sinds 2005 werk ik vanuit mijn bureau Nieuw Perspectief b.v. (www.nieuwperspectief.nu), gevestigd in Numansdorp (onder Rotterdam). In Maarssen heb ik een fijne coachingsruimte aan de Vecht, maar ik kom ook graag coachen op locatie.

 

Een belangrijk deel van mijn dagelijks werk betreft het coachen van managers en medewerkers van woningcorporaties en andere, vooral non- en semi-profit organisaties. Veel van mijn coachingstrajecten hebben te maken met het beter leren omgaan met te grote werkdruk en stress, met het helpen re-integreren na overspannenheid of burn-out en met het uitzoeken van datgene waar je blij van wordt in je werk. Het is een feit dat nogal wat mensen momenteel worstelen met hun gevoel van zingeving: doe ik nog wel wat ik écht leuk vind en kan ik niet meer verschil maken dan ik nu doe? Dat is natuurlijk niet zo gek, gezien alle turbulentie in de sector met veel veranderingen, bezuinigingen en onduidelijkheden.

 

Programma
Mijn coachingstrajecten zijn kort en krachtig. Ik heb meestal niet meer dan vijf coachingsgesprekken van 1,5 uur nodig om oude, belemmerende patronen in het functioneren om te helpen zetten naar een meer werkbare en effectieve aanpak, die blijvend is. Belemmerende patronen zijn onder meer een te hoge lat hanteren voor jezelf, perfectionisme, dominantie, verlegenheid, controlebehoefte, een over-kritische houding, teveel zorgen voor anderen, jezelf teveel wegcijferen en je over-verantwoordelijk voelen.

 

Het blijvend doorbreken van belemmerende patronen help ik te realiseren door te werken op het niveau van ervaringen, overtuigingen, waarden, zelfbeeld en zingeving, aangevuld met bijvoorbeeld beïnvloedingstechnieken en timemanagement. Mijn aanpak is praktisch en veilig en geeft mijn coachees over het algemeen energie en inspiratie voor het verder kunnen en willen ontwikkelen in hun werk, ook als de coaching afgerond is.

 

Coachingsthema’s kunnen zijn:

 • vergroten van je persoonlijke effectiviteit
 • versterken van je (persoonlijk) leiderschap
 • werkdrukvermindering
 • omgaan met veranderingen
 • zingeving
 • loopbaankeuzes
 • conflicthantering
 • assertiviteit
 • beïnvloeding
 • positionering
 • samenwerking

Als je een coachingsvraag hebt en mij hiervoor benadert, zal ik altijd eerst een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met je hebben bij jou op kantoor of in de buurt. Hierin kunnen we ontdekken of jouw vraag aansluit bij mijn aanbod en of je voldoende klik voelt met mij en mijn werkwijze. Soms is het wenselijk ook een kort voorgesprek te hebben met jou en je leidinggevende samen om te zorgen dat we vooraf helderheid hebben over de gewenste leerdoelen. Deze kunnen we dan na afloop ook evalueren met elkaar op behaald resultaat en effect. Hiermee is de overdracht naar de werksituatie goed geborgd.

 

Kosten

€ 165,- per uur exclusief BTW en reiskosten

 

Voor meer informatie over deze coach kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda