Vragen? Bel 0341-820213
Coach Koos Scheijbeler
Home > Opleidingen > Individuele trajecten en coaching > Coach Koos Scheijbeler

Coach Koos Scheijbeler

 

Mijn naam is Koos Scheijbeler (1954) en ik werk vanuit mijn eigen bedrijf “Koos Scheijbeler, Advies, Detachering en Training” (www.scheijbeler.nl/koos).

 

Ik geef voornamelijk coaching on the job, waarbij ik de gecoachte begeleid bij haar/zijn werkzaamheden op de eigen werkplek. Door tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden instructie of feedback te geven kan de nieuwe kennis of vaardigheid direct in praktijk geoefend en bevestigd worden.

 

Sinds 1985 ben ik in diverse functies en rollen bij woningcorporaties werkzaam. Vanuit mijn technische achtergrond als onderhoudsopzichter ben ik via verschillende functies doorgegroeid naar manager techniek en heb ik diverse interim- en adviesrollen vervuld. Daarnaast ben ik zeer actief als trainer en coach op het snijvlak van techniek en woondiensten. Mijn ervaringen in coaching betreft zowel medewerkers in technische functies als medewerkers woondiensten die leerpunten rond technische aspecten hebben. Door de kandidaten te ondersteunen in “Weten, kunnen, durven en doen” wordt werken en leren op een leuke wijze gecombineerd. Direct plukken zij de vruchten. Zij leren het proces, vergroten hun technische en theoretische kennis en de theorie wordt direct in praktijk gebracht.

 

Het tarief voor coaching bedraagt € 115,00 per uur, exclusief BTW en reiskosten.

De reiskosten worden doorberekend tegen € 0,19 per kilometer.

 

Programma
Mijn expertise ligt vooral in het dagelijks en mutatie onderhoud. Ik heb veel ervaring in het opleiden en coachen van verhuurmakelaars, die ik bijvoorbeeld “on the job” kan coachen bij woninginspecties en/of woningbezichtigingen.

Maar ook kun je denken aan coachen van medewerkers actief bij de servicedesk, call-center of dergelijke. Het goed en adequaat afhandelen van reparatieverzoeken is een vak apart. Daarnaast kan ik ook de technische medewerkers coachen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, communicatie met bewoners en aannemers, oplossen van technische vraagstukken, enzovoort.

Ook ben ik goed onderlegd in planmatig en projectmatig onderhoud, het maken van meerjarenbegrotingen, conditiemeting, optimaliseren van werkprocessen en de wet- & regelgeving behorend bij ons werk.

 

Voor meer informatie over deze coach kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda