Vragen? Bel 0341-820213
Coach Walter van der Linden
Home > Opleidingen > Individuele trajecten en coaching > Coach Walter van der Linden

Coach Walter van der Linden

 

Van mijn eerste vakantiebaan tot aan de dag van vandaag ben ik gefascineerd over management in relatie tot externe veranderingen en de rollen, doelen en belangen van mensen die met elkaar – direct of indirect – samenwerken. Op detacheerbasis heb ik in talloze keukens mogen rondkijken, en telkens is mij opgevallen dat er enorm veel winst te behalen valt als mensen op een andere manier met elkaar zouden samenwerken.

 

In mijn zoektocht naar dé manier ben ik achter fundamentele grondbeginselen gekomen: openheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen. Vanuit dit fundament zijn gedragingen te ontwikkelen op basis van Transformationeel leiderschap en Constructieve communicatie. Hierdoor komt enorm veel onbenut potentieel vrij, dat een organisatie in staat stelt om bewust met externe veranderingen om te gaan, en vele malen effectiever en efficiënter haar doelen te realiseren!

 

Ik verbeter personen, teams en organisaties. Dit doe ik door hen te begeleiden in de transformatie die nodig is om genoemde grondbeginselen en gedragingen te ontwikkelen, te verbeteren én in stand te houden. Inclusief de weerstand en onzekerheden die daarbij horen. Dit doe ik doelgericht, bevlogen en betrokken.

 

DOE-component
Ik leg de nadruk op het ontwikkelen van blijvend gewenst gedrag. Deze DOE-component bepaalt de mate waarin nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. Uiteindelijk bepaalt dát de mate waarin uw investering rendeert.

 

Veel anderen leggen de nadruk op kennis, inzichten en vaardigheden. Deze persoonlijke en theoretische componenten worden dan té weinig in relatie gebracht met de praktijk. Onderzoek wijst uit dat blijvend gewenst gedrag daardoor uit kan blijven. Uw investering rendeert minimaal.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Een hulpvraag van een cliënt benader ik altijd in relatie met zijn omgeving, zoals het gezin, het team of de organisatie. Beide dragen zij de verantwoordelijkheid om met elkaar het best mogelijke resultaat op enig moment te bereiken. De bindende factor hierin is communicatie; een wisselwerking tussen verzonden en ontvangen informatie tussen verschillende partijen. Samen beïnvloeden zij het succes van de gewenste (gedrags)verandering.

 

Onderscheidend vermogen
Ik onderscheid mij van andere trainers en coaches door ruime praktijkervaring in vastgoedmanagement te combineren met een mensgerichte benadering van train- en coachingsvaardigheden. Ik spreek de taal van managementniveau tot en met de werkvloer. Ook gebruik ik eigen modellen, theorieën en methodes.

 

Mijn bedrijf
Mijn bedrijf SoulDynamic is gevestigd in Den Haag (www.souldynamic.nl). Mijn werkgebied is West,- Midden- en Zuid-Nederland. Coachlocatie in overleg.

 

Tarief
Mijn tarief voor coaching is € 160,- per gesprek van 1 á 1,5 uur. Dit tarief is exclusief btw en reiskosten.


Programma
Ik richt mij op mensen die meer kwaliteiten hebben dan dat ze kunnen laten zien. Deze mensen voelen zich geremd in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van privé, maatschappelijke of zakelijke belemmeringen. Het bespreken hiervan vormt voor hen een obstakel omdat men niet de vaardigheden heeft om dit bespreekbaar te maken of hiervoor niet de juiste omstandigheden weet te creëren.

 

Vaak vinden zij het belang van een ander belangrijker dan hun eigen belang. Dit gaat ten koste van zichzelf én de organisatie waarin hij werkt. Mijn visie is dat de kwaliteiten van ieder mens het beste tot zijn recht komen als hij in balans is, zich gewaardeerd voelt, mag zijn wie hij is en gestimuleerd wordt om zich te ontplooien in gebieden waar zijn ambities liggen. Dit resulteert in energierijke en gemotiveerde mensen die midden in het leven staan, hun eigenwaarde kennen, voor zichzelf op durven komen en er een actieve levenswijze op nahouden. Ze zitten lekkerder in hun vel en hebben het beter naar hun zin.

 

Een coachtraject start met een intakegesprek, waarin de coachvragen van de cliënt omgezet worden naar SMART-doelstellingen. Deze staan tijdens het coachtraject centraal, waarin kennis, inzichten en vaardigheden worden verkregen. Reflectieverslagen en praktijkopdrachten zorgen voor borging en oefening van nieuw effectief gedrag. Na het coachtraject vinden terugkomgesprekken plaats, om nieuw gedrag te evalueren en eventueel bij te schaven.

 

Voor meer informatie over deze coach kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda