orientatie;oriëntatie;orientatie volkshuisvesting;oriëntatie volkshuisvesting;vhv;VHV;vastgoed; De Corporatie Academie - Oriëntatie Volkshuisvesting
Vragen? Bel 0341-820213
Oriëntatie VHV
Home > Opleidingen > Kennis volkshuisvesting > Oriëntatie Volkshuisvesting

Oriëntatie Volkshuisvesting

 

Ben je nog niet zo lang werkzaam in de volkshuisvesting? Dan heten wij je van harte welkom in de dynamische wereld van het vastgoed. Om je wegwijs te maken in deze branche hebben wij speciaal voor jou een eendaagse training ontwikkeld. Samen met je andere nieuwe collega's nemen wij je een dag mee in het verleden, heden en toekomst van de volkshuisvesting. Wat betekent de economische crisis voor de sociale huursector en welke rol spelen de overheid en "Europa" in dit geheel. Wat zijn de gevolgen van de herziene Woningwet, de Novelle van Blok, en welke invloed zal de parlementaire enquêtecommissie hebben op het speelveld van corporaties. Na deze dag heb je inzicht in hoe de sector in elkaar zit, welke vraagstukken actueel zijn en hoe het wettelijk kader in elkaar steekt. Op een luchtige overzichtelijke wijze komt de sector aan je voorbij. Enerzijds door korte inleidingen van onze kant en anderzijds door discussie en opdrachten.

 

Programma

 • Hoe zit de sector in elkaar waarin wij werken voor wat betreft beelden, cijfers en   imago.
 • Historie en het ontstaan van de volkshuisvesting.
 • Positie van woningcorporaties nu en in de toekomst w.o. sociale en maatschappelijke   taak.
 • Discussie over woonruimteverdeling.
 • Relatie met de overheid en gemeente.
 • Actuele volkshuisvestelijke vraagstukken.
 • Wettelijk kader waarbinnen corporaties zich bewegen

Resultaten

 • Een totaal beeld van de sector en de rol van de overheid en de verschillende organisaties daarbinnen.
 • Inzicht in de betekenis van het maatschappelijk ondernemerschap en de verhouding met commerciële activiteiten.
 • Kennis van belangrijke ontwikkelingen in de sector en inzicht in de toekomstige opgaven en de speerpunten van corporaties.
 • Inzicht op hoofdlijnen in wijze waarop de corporatie hun geld verdienen en uitgeven.
 • Zicht op de positie en taken van woningcorporaties.

Duur 1 dag

 

Kosten € 375,- p.p. vrijgesteld van btw (exclusief arrangements- en documentatiekosten)


Inschrijven

Trainingsagenda