financien;Financien;financiën;Financiën;toezichthouders;niet-financiële;financieel;financiën voor niet-financiële toezichthouders;toezicht;toezichthouder De Corporatie Academie - Financiën voor niet-financiële toezichthouders
Vragen? Bel 0341-820213
Financiën
niet-financiële toezichthouders
Home > Opleidingen > Management en leidinggeven > Financiën voor niet-financiële toezichthouders

Financiën voor niet-financiële toezichthouders

Financieel toezicht

De financiële risico's van corporaties nemen toe. De behoefte aan goed financieel beheer groeit. Financieel de vinger aan de pols houden is van groot belang. Toezicht vraagt omvoortdurende aandacht, ook voor u als toezichthouder. Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven waar veel geld in omgaat. U bent direct betrokken bij het toezicht op financiële reilen en zeilen van uw corporatie. Er wordt van u een actieve rol verwacht op het toezicht van het financiële beleid van uw corporatie. Toezicht is niet meer vrijblijvend en gaat verder dan alleen het beoordelen van de solvabiliteit.

 

Waar let u als toezichthouder op? Welke financiële risico's loopt uw corporatie? Welke vragen stelt u over het gevoerde financiële beleid? Welke financiële kaders hanteert uw corporatie? Wilt u meer inzicht, dan is deze training echt iets voor u.

 

Na deze training bent u in staat de financiële structuur van de organisatie te doorgronden en kunt u een oordeel vormen over uw eigen financiële positie, financiële risico's en continuïteit.

 

Duur 1 dag

 

Kosten per persoon

€ 525,-  (btw vrij) exclusief de kosten voor verzorging, verblijf en cursusmateriaal.

 

PE-punten
Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RVC leden 6 PE studiepunten.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

 

Programma

•beoordelen financiële kaders

•behandeling financiële begrippen zoals solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, loan to value en rentedekkingsgraad

•lezen en interpreteren van balans en winst- en verliesrekening

•balanswaardering, bedrijfswaarde, boekwaarde en marktwaarde in verhuurde staat

•analyseren van de financiële positie van uw corporatie

•bedrijfsfinanciering versus renterisico's

•rol van de WSW en AW

•vermogensbeheer

•rol van externe toezichthouders

•sturen op kasstromen

•risicomanagement

 

Resultaat

•u kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van uw corporatie

•u krijgt inzicht in de financiële risico's van uw organisatie

•u kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen

•u kunt de financiële rapportages lezen en interpreteren


Inschrijven

Trainingsagenda