Vragen? Bel 0341-820213
Financiën voor niet- financiële managers
Home > Opleidingen > Management en leidinggeven > Financiën voor niet-financiële managers

Financiën voor niet-financiële managers

 

Training

Als directie en of als management draag je financiële verantwoordelijkheid voor de financiële continuïteit van jouw organisatie. Eisen worden verder opgeschroefd door in- en externe toezichthouders. Je stelt hogere eisen aan jouw managementrapportages om te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. Daarnaast kom je steeds meer in aanraking met rapportages zoals de jaarrekening, de meerjarenbegroting en bedrijfswaarde berekeningen. Corporaties moeten sturen op kasstromen. Het WSW beoordeel je op jouw kasstromen. Hoe ga je daarmee om? Hoe breng je de financiële risico's in kaart? Welke eisen stel je aan het financiële beleid? Hoe staat jouw financiële positie er voor? Enkele vragen die niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Wil je over deze vraagstukken meer kennis vergaren? Wij hebben een praktisch ingerichte training voor je, “Financiën voor niet-financiële managers'.

 

Voor wie

Directeuren en managementleden die onvoldoende kennis hebben van financiën maar daar wel mee te maken krijgen en hier verantwoordelijkheid voor dragen.

 

Duur 5 dagdelen

 

Kosten per persoon € 975,00 (btw vrij) exclusief de kosten voor verzorging, verblijf en cursusmateriaal.

 

PE-punten

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE studiepunten.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

 

Programma

• financieel begrippenkader

• sturen op rendement en kasstromen

• exploitatieopzet van een woning

• bedrijfswaarde berekening en onrendabele top

• baten en lasten versus inkomsten en uitgaven

• balans en balanswaardering

• winst- en verliesrekening en resultatenanalyse

• inkadering financiële positie

• vermogens- en liquiditeitenbeheer

• rol van de toezichthouders

• begroten en budgetteren

• risicomanagement

 

Resultaten

Na deze cursus ben je in staat:

• Jouw eigen jaarrekening te lezen en te interpreteren

• Jouw financiële positie zelfstandig in kaart te brengen

• Te sturen op de operationele en financiële geldstromen

• Investeringsrisico’s te herkennen en te beoordelen


Inschrijven

Trainingsagenda