van monoloog naar dialoog; Van monoloog naar dialoog; monoloog;dialoog;monoloog naar dialoog; De Corporatie Academie - Masterclass resultaatgericht samenwerken voor directies en management
Vragen? Bel 0341-820213
Masterclass resultaatgericht
samenwerken directie en management
Home > Opleidingen > Leiderschap & HR > Masterclass resultaatgericht samenwerken voor directies en management

Masterclass resultaatgericht samenwerken voor directies en management

 

De procesfasen beschreven in het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’, ontwikkeld door onder andere TNO en OnderhoudNL en uitgegeven door Stichting RGS, zijn de basis voor deze masterclass. De directeur/manager die succesvol wil zijn in RGS moet de projectfasen kennen en toepassen. Deze procesfasen omvatten onder meer: portefeuillebeleid van de opdrachtgever, aanbesteding en acquireren, opstellen raamovereenkomst, bepalen kwaliteitsuitgangspunten. 
In de Masterclass gaan we met jou aan de slag om het gedachtengoed en de inhoud van RGS te implementeren in jouw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten.
De doelgroep voor deze training is directie en management.


Resultaat:
Na deze training ken je de procesfasen van RGS en weet je wat dit betekent voor jouw organisatie, de cultuur en de compententies van het management en de medewerkers.

 

Programma
• Achtergrond en aanleiding RGS;
• Communicatie, cultuur, competenties;
• RGS als antwoord op veranderingen in de markt;
• RGS procesmodel en VGO-Keurmerk;
• INK-managementmodel;
• Organisatieontwikkeling, valkuilen, en visievorming;


Investering: € 805,00 exclusief btw en exclusief het boek 'Leidraad RGS bij investeren en Onderhoud'. Dit boek kost
€ 27,50 exclusief btw en verzendkosten.

 

Duur: Twee bijeenkomsten in 2-3 weken van 14.00 -19.00 uur. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een diner.

 

Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda