van monoloog naar dialoog; Van monoloog naar dialoog; monoloog;dialoog;monoloog naar dialoog; De Corporatie Academie - Resultaatgericht Samenwerken Middenkader
Vragen? Bel 0341-820213
Resultaatgericht Samenwerken
Middenkader
Home > Opleidingen > Leiderschap & HR > Resultaatgericht Samenwerken Middenkader

Resultaatgericht Samenwerken Middenkader

 

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf betekent dat ook het middenkader anders moet gaan werken. Projecten moeten vanuit een ander oogpunt benaderd worden, vanuit de lange termijn. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en de onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid, uitgevoerd en na afloop moeten de prestaties gemonitord worden.


Voor wie?
Asset managers, projectmanagers en -leiders, calculatoren, werkvoorbereiders, adviseurs kwaliteit , middenkaderfunctionarissen, opdrachtgevers en -nemers.Wij adviseren je dringend jouw opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderling begrip ontstaat.

Resultaat
Na deze training heeft de deelnemer basiskennis van risicomanagement en heeft hij kernachtig actieplan voor de keten en eigen organisatie of het eigen project dat hij gekozen heeft.


Programma

Module 1: Basis RGS (twee dagdelen)

• Achtergrond en aanleiding RGS

• Voorbereidingsplanning en AK

• RGS procesmodel

• Startdocument en kwaliteitsuitgangspunten

Module 2: Vastgoedmanagement*

Module 3: specificeren (twee dagdelen)

• Van portefeuillebeleid naar complex strategie

• Kwaliteit uitgangspunten

• Prestatie indicatoren

• Inspectie opname

• Scenario’s activiteiten

Module 4: Inspecties, scenario’s en netto contante waarde (NCW) (één dagdeel)

• Inspecties

• Scenario’s

• Netto contante waarde berekenen

Module 5: Optimaliseren opdracht en voorbereiding (één dagdeel)

• Optimaliseren

• Opdrachtverstrekking

• Voorbereiding

• Borging KIB-kwaliteitsplan.

Module 6: Ketensamenwerking, inkoop en kwaliteitsbeheersing.

• Keten samenwerking en keurmerk vastgoed onderhoud (VGO)

• Inkoop strategieën

• Overeenkomsten

• Kwaliteitsmanagement

• Faalkosten beheersing

• Risicomanagement

• Leren en inrichten PDCA-cycli

• Evalueren en Borgen

*Module 2 is gericht op totaal onderhoud en mensen die de vastgoedeigenaar gaan adviseren. Deze module zal als aanvulling apart aangeboden worden via de RGS verdieping Vastgoedmanager.

Deze trainingen vormen de basis voor het succesvol toepassen van de RGS methodiek binnen jouw organisatie. Na deze trainingen ken je de procesfasen van RGS en kun je deze toepassen binnen jouw organisatie. Je leert over het “waarom” de achtergronden, je leert het “hoe”; methodiek en instrumenten en je leert over het “wat”; toepassingen en resultaten, om zo optimaal mogelijk van dit sterke proces model gebruik te kunnen maken.


 

Investering: € 1775,00 exclusief btw en exclusief het boek 'Leidraad RGS bij investeren en Onderhoud'. Dit boek kost
€ 27,50,- exclusief btw en verzendkosten.

 

Duur: Vier bijeenkomsten in 6-8 weken van 14.00 - 20.00 uur. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een diner.

 

Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda