van monoloog naar dialoog; Van monoloog naar dialoog; monoloog;dialoog;monoloog naar dialoog; De Corporatie Academie - Succesvol in gesprek met je medewerker
Vragen? Bel 0341-820213
Succesvol in gesprek
met je medewerker
Home > Opleidingen > Management en leidinggeven > Succesvol in gesprek met je medewerker

Succesvol in gesprek met je medewerker

 

Als leidinggevende zie je hoe je organisatie verandert en hoe andere eisen worden gesteld aan jouw team. Je ziet ook wat dit vraagt van je medewerkers op het gebied van hun functioneren en ontwikkeling. Je wilt ze graag motiveren om met hun duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling aan de slag te gaan, maar hoe voer je dat gesprek? Welke vragen stel je?
Resultaat:
Je leert:
 • de drempel te verlagen om met elkaar in gesprek te gaan over inzetbaarheid en ontwikkeling
 • de juiste vragen te stellen en ondersteuning te bieden om medewerkers te motiveren om in beweging te komen
 • verschillende soorten weerstand te herkennen en hoe je deze ombuigt naar een meer proactieve houding

 

Doelgroep:
Deze training is geschikt voor leidinggevenden die:

 • medewerkers vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid willen aansturen op eigenaarschap
 • met medewerkers in gesprek gaan of willen gaan over inzetbaarheid en ontwikkeling
 • door een inhoudelijk goed gesprek hun medewerkers willen stimuleren om werk te maken van hun loopbaan

 

Werkwijze:
Deze trainingsdag staat helemaal in het teken van ervaren, interactie met collega-managers en doen. Een praktische en effectieve dag die precies die onderwerpen behandelt die passen bij jouw persoonlijke leerdoelen. Daarmee zijn onze trainingsdagen een combinatie van training en intervisie. We vinden het belangrijk dat leren 'leuk' is en direct toepasbaar in de praktijk. Daarbij kiezen we altijd de positieve insteek: talent en kwaliteiten zijn ons uitgangspunt. We werken met groepen van maximaal 8 personen, zodat je de aandacht krijgt die je verdient.

 

Programma
Deze leiderschapstraining staat in het teken van het gesprek over duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling, de onderlinge interactie en het concreet maken van afspraken en acties. Vanuit onze eigen ervaring en expertise laten we je ervaren waar medewerkers met dit thema tegenaan lopen en hoe je ze daar het beste bij kunt helpen. Om tot de essentie van het onderwerp te komen, staan we stil bij drie belangrijke vragen: waarom, hoe en wat?

 

Waarom?
Waarom is duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling belangrijk?

Hoe?
Als je antwoord hebt op de waarom-vraag, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe je dat kunt doen:

 • Hoe ga je het gesprek aan?
 • Hoe nodig je mensen uit om over zichzelf te praten?
 • Hoe stimuleer en faciliteer je mensen om in beweging te komen?
 • Hoe ga je om met weerstand en 'vastgeroeste' collega's?
 • En niet onbelangrijk: hoe werk je zélf aan je inzetbaarheid en hoe kom je over als gesprekspartner?

Wat?
Tot slot kijken we naar wat je kan en mag vragen en wat je als leidinggevende kunt doen en inzetten om de beweging en ontwikkeling te ondersteunen. Ook wisselen we hier ervaringen uit wat andere corporaties aanbieden op het gebied van inzetbaarheid en ontwikkeling.

 

Digitale leeromgeving
Ondersteunende theorie krijg je digitaal in een online leeromgeving.Hierin vind je niet alleen de onderwerpen die tijdens de training de revue zijn gepasseerd, maar ook interessante artikelen en documenten.
Voorbereiding en e-coachingsopdrachten
Voorafgaand aan de training ontvang je een digitale intake waarmee we je leerwensen inventariseren. Deze neemt de trainer mee in de voorbereiding van de training. De trainingsdag sluit je af met het formuleren van persoonlijke actiepunten: wat ga jij doen met wat je deze dag hebt geleerd? Na de training heb je de mogelijkheid via persoonlijke e-coaching in contact te blijven met de trainer. Zo kun je delen waar je in de praktijk tegenaan loopt en ontvang je persoonlijke feedback.

Investering: € 675,00 vrij  van BTW

Deze training is onderdeel van een leiderschapsprogramma, bestaande uit 3 trainingen: Positief managen, zet je talenten goed in - MBTI en succesvol in gesprek met je medewerker. Als je dit programma volgt betaal je € 1555,- in plaats van € 1800,-.

 

Duur: 1 dag + 3 maanden e-coaching

 

Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda