opvang en nazorg;opvang;nazorg;agressie;schokkende gebeurtenis;shock;opvang en nazorg na agressie en schokkende gebeurtenissen;opvang na agressie;nazorg na agressie;nazorg bij agressie;nazorg agressie; De Corporatie Academie - Opvang en nazorg na agressie en schokkende gebeurtenissen
Vragen? Bel 0341-820213
Opvang & Nazorg
van agressie
Home > Opleidingen > Mondelinge communicatie > Opvang en nazorg na agressie en schokkende gebeurtenissen

Opvang en nazorg na agressie en schokkende gebeurtenissen

Voor wie?
Alle medewerkers die een taak hebben in de opvang en nazorg van medewerkers.
Werkwijze:
De training is speciaal voor de medewerkers die opvang en nazorg verzorgen aan de medewerkers die agressie en schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Tijdens de training leer je te coachen op gezond herstel en leer je hoe je het opvanggesprek moet voeren. De verschillende opvanggesprekken worden geoefend met een acteur.

 

Programma:
Ochtend
 • Voorstellen + Inleiding
 • Eigen ervaringen omtrent agressie en schokkende gebeurtenissen
 • Theorie verwerking en gezond herstel
 • Coachen op gezond herstel
 • Trauma, verwerking en theorie opvang
 • Gesprekmodel eerste gesprek
 • Oefenen eerste gesprek met acteur
Middag
 • Gespreksmodel tweede gesprek
 • Oefenen tweede gesprek acteur
 • Oefenen tweede gesprek in drietallen
 • Gespreksmodel derde gesprek
 • Demonstratie derde gesprek door trainer en acteur
 • Theorie over verstoorde verwerking en doorverwijzing
 • Afspraken maken, evaluatie en afronding
Visie op opvang en nazorg:
Onze visie ten opzichte van opvang en nazorg door leidinggevenden kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:
 • Eerstelijns opvang is geen therapie
 • Sluit zoveel mogelijk aan bij de copingstijl en natuurlijk herstelmechanismen van de betrokkene
 • Voorkom dat de leidinggevende gaan "dokteren"
 • Interventies op korte termijn zijn vooral gericht op steun
 • Tweedelijnsopvang is voor Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Opvang voorkomt geen PTSS of depressie
 • Een aandachtspunt bij opvang is dat mensen teveel op hun slachtofferschap aangesproken worden. Naast steun en begeleiding vooral de kracht en weerbaarheid van mensen benadrukken.
 • Bied de opvanger de mogelijkheid om feedback te vragen. Zorg voor intervisie.
 • Opvang is niet een zaak van uitsluitend de leidinggevende. Ook collega's behouden hun verantwoordelijkheid voor het begeleiden en/of re-integreren van hun collega's.
Resultaten
Na deze training
 • Ken je de uitgangspunten van opvang en nazorg
 • Kun je opvang en nazorg verzorgen aan medewerkers die agressie en/of een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt
 • Ken je de signalen van gezond herstel
 • Herken je de signalen die op een stagnerende verwerking wijzen.

Duur 1 dag

 

Kosten € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangementskosten)

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda