communicatie;statushouders;vluchtelingen;communicatie met statushouders;intercultureel;interculturele;interculturele communicatie met statushouders; De Corporatie Academie - Communicatie met statushouders
Vragen? Bel 0341-820213
Communicatie met statushouders
Home > Opleidingen > Mondelinge communicatie > Communicatie met statushouders

Communicatie met statushouders

LET OP: deze training kan in aanmerking komen voor de subsidie Toekomstgerichte scholing van FLOW.

 


Corporaties hebben een cruciale rol bij het huisvesten van statushouders
Er is de laatste jaren een enorme instroom geweest van vluchtelingen uit onder meer Syrië, Afghanistan, Eritrea en andere onrustige (oorlogs)gebieden.

Na opvang in Asielzoekerscentra (AZC's) is het de bedoeling dat deze mensen snel gehuisvest worden zodat ze makkelijk in onze maatschappij integreren. Vluchtelingen stappen in het tijdsbestek van een aantal maanden van de ene (oosterse) cultuur in de andere (westerse) cultuur. Daarom is het belangrijk en handig om hen goed voor te bereiden om zo problemen in de toekomst te voorkomen. Meestal is het letterlijk een cultuurshock voor vluchtingen en weten zij niet hoe ze met de nieuwe situatie moeten omgaan.


Voor wie?
Medewerkers van corporaties die in contact staan met vluchtelingen en statushouders uit onder meer Syrië, Eritrea, Somalië en Afghanistan.


Doelstellingen

  • Bredere kijk op culturen en religies om makkelijker aansluiting te zoeken;
  • Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt;
  • Kennis van de Syrische, Afghaanse en Eritrese cultuur;
  • Overbruggen van cultuurgevoeligheden.


Programma
In de training Communicatie met statushouders ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele bagage. Hoe ligt dit in verhouding met de waarden, normen en praktijk van statushouders met een andere culturele achtergrond? Hoe maak je afspraken met mensen? Hoe betrek je nieuwkomers in de buurt? Hoe ga je om met overlast, voortkomend uit andere culturele leefgewoontes? Hoe ga je om met mensen met een hoge status in eigen land? Hoe ga je om met taalbarrières?


Werkwijze
Interactief, waarin deelnemers vooraf eigen cases kunnen inbrengen die in de training worden behandeld. Leren door doen is ons uitgangspunt alsook de persoonlijke wensen van de deelnemers.

Uniek in deze training: Kennismaking met gastsprekers uit Syrië en Eritrea.


Duur
1 dag


Kosten € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangmentskosten)

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda