fact finding;fact;feiten;feit;Fact Finding;Fact finding;woonfraude;fraude;woon fraude;waarheid;waarnemen; De Corporatie Academie - Fact Finding
Vragen? Bel 0341-820213
Fact Finding
Home > Opleidingen > Mondelinge communicatie > Fact Finding

Fact Finding

Hoe krijg je de onderste steen boven?

Een collega neemt je in vertrouwen om een misstand te melden: diefstal, drankgebruik onder werktijd, fraude, pesten, wat dan ook. Wat doe je nu? Is het eigenlijk wel een misstand of alleen nog maar een vermoeden? Dit vraagt om een discreet onderzoek, maar hoe pak je dat aan? Je komt er pas achter dat je de foute aanpak hebt gekozen als het te laat is, dus je kunt maar beter goed voorbereid zijn!

 

Resultaat:
Na deze training:

 • ken je de vier fasen van zorgvuldig onderzoek doen
 • weet je met welke wetgeving je rekening hebt te houden bij het doen van onderzoek
 • kun je een informatievergarend interview voeren
 • ben je je bewust van de valkuilen van waarnemen ("voor waar aannemen")
 • beschik je over de handvatten om objectief en waardevrij een gespreksverslag of rapport op te stellen

 

Doelgroep

HR-medewerkers, managers, bestuurssecretarissen en vertrouwenspersonen. Maar ook voor sociaal beheerders en medewerkers die belast zijn met woonfraude voor fact finding onder incidenten met huurders.

 

Werkwijze

Direct stap je binnen bij de fictieve corporatie Cirkel Wonen, zodat je aan de hand van een spelsituatie alle fasen van het onderzoek doorloopt. Je wordt geconfronteerd met de melding van een misstand en gaat daar gedurende de training stap voor stap mee aan de slag; van bureauonderzoek tot gesprekken voeren. Beide trainers nemen afwisselend de rol van acteur op zich. Theorie over het recht en wet- en regelgeving zit vervlochten in de casus. Je werkt verder in groepjes of individueel aan opdrachten, afgewisseld met een interactieve klassikale behandeling van onderwerpen. Wie de juiste aanpak kiest, weet aan het einde van de training de onderste steen boven te krijgen.

 

Programma
De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen, worden steeds gekoppeld aan de casus bij de fictieve corporatie Cirkel Wonen die als rode draad door de beide trainingsdagen loopt.

Methodisch onderzoek

 • Welke activiteiten horen thuis in welke fasen bij het doen van onderzoek?

Wet- en regelgeving

 • Wanneer spreekt met van fraude?
 • Wat zijn wettige bewijsmiddelen?
 • Wat is bewijs in civiele procedures?
 • Hoe om te gaan met privacyregels en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Communicatie

 • Een goed informatievergarend gesprek voeren: hoe doe je dat?
 • Vraagtechnieken: wanneer open of juist gesloten vragen stellen? Het gevaar van suggestieve vragen.
 • Verschil tussen informatie verzamelen en een confronterend gesprek voeren.

Waarnemen of 'voor waar aannemen'

 • Wat zijn de 7 gouden W's die centraal staan in elk onderzoek?
 • Wat zijn valkuilen bij het waarnemen?
 • Hoe om te gaan met vooroordelen en interpretaties?

Extern onderzoeksbureau inschakelen

 • Wanneer besluit je dat je de zaak beter kunt uitbesteden?
 • Waar op te letten bij opdrachtverlening aan extern onderzoeksbureau?

Dossiervorming: de zaak schriftelijk vastleggen

 • Werken met een journaal.
 • Tips voor gespreksverslagen maken: feiten en meningen scheiden.
 • Objectief en waardevrij schrijven.
 • Handreikingen voor het opstellen van een afsluitend rapport.

 

Extra bijzonderheden

Voorafgaand aan de training ontvang je het boekje Fact Finding dat de trainers hebben geschreven. Het is de bedoeling dat je van tevoren het boekje doorneemt. 
Daarnaast maak je vooraf een voorbereidingsopdracht: het uitwerken van een interview tot een gespreksverslag. Het verslag krijg je voorzien van feedback weer terug tijdens de training.

 

Investering € 1375,- p.p. vrijgesteld van btw (inclusief boek Fact Finding, lunch, diner en overnachting met ontbijt)

 

Duur De training bestaat uit 2 dagen met een avondprogramma, totaal 5 dagdelen.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda