Vragen? Bel 0341-820213
Interculturele communicatie
met vluchtelingen
Home > Opleidingen > Mondelinge communicatie > Interculturele communicatie met vluchtelingen

Interculturele communicatie met vluchtelingen

LET OP: deze training kan in aanmerking komen voor de subsidie Toekomstgerichte scholing van FLOW.

 


Corporaties hebben een cruciale rol bij het huisvesten van vluchtelingen
Er is de laatste jaren een enorme instroom geweest van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en andere onrustige (oorlogs)gebieden. Waarschijnlijk zijn veel van deze vluchtelingen in het land van herkomst of op de vluchtroute met valse verwachtingen door mensensmokkelaars hier naartoe verwezen. Ook door het snelle contact via de sociale media of telefoon zijn deze vluchtelingen door elkaar op de hoogte gebracht van de facilitaire
mogelijkheden in Europa.
Deze vluchtelingen worden in Nederland op verschillende geïmproviseerde opvanglocaties opgevangen, Asielzoekerscentra (AZC’s) en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De bedoeling is dat deze mensen snel integreren en snel gehuisvest worden zodat ze makkelijk in onze maatschappij integreren. De culturele en religieuze bagage die deze vluchtelingen hebben, kan vervolgens botsen met ons westerse gedachtegoed. De voorrangsregel op huisvesting zorgt ook voor onbegrip en irritatie bij vele (potentiële) huurders van de corporaties.


Voor wie?
Medewerkers van corporaties die te maken hebben met vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan.


Doelstellingen

  • Bredere kijk op culturen en religies om makkelijker aansluiting te zoeken;
  • Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt;
  • Kennis van de Syrische, Afghaanse en Eritrese cultuur;
  • Overbruggen van cultuurgevoeligheden.


Programma
In de training Interculturele Communicatie met vluchtelingen ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele bagage. Hoe ligt dit in verhouding met de waarden, normen en praktijk van vluchtelingen met een andere culturele achtergrond? Hoe ga je om met mensen met een hoge status in eigen land die ontevreden zijn met de toegewezen woning wat ook voor onbegrip zorgt bij medewerkers en huurders die al jaren wachten op een woning? Hoe ga je om met taalbarrières?


Werkwijze
Interactief, waarin deelnemers vooraf eigen cases kunnen inbrengen die in de training worden behandeld. Leren door doen is ons uitgangspunt alsook de persoonlijke wensen van de deelnemers. Uniek in deze training: Kennismaking met gastsprekers uit Syrië en Eritrea.


Duur
1 dag


Kosten € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangmentskosten)

 
Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda