Vragen? Bel 0341-820213
Omgaan met verschillende culturen
Home > Opleidingen > Mondelinge communicatie > Omgaan met verschillende culturen

Omgaan met verschillende culturen

 

Inzicht in culturele vanzelfsprekendheden
In de training Omgaan met verschillende culturen is de focus in eerste instantie op jouw eigen culturele bagage en vergelijken we die met waarden, normen en praktijken van bewoners met een andere culturele achtergrond. Hiermee verruim je je blik op culturen en vallen puzzelstukjes soms al op hun plek: "oh, nu begrijp ik waarom ik in dat gesprek niet verder kwam!"
 
Communicatie van mens tot mens
In interculturele communicatie komt ook altijd beeldvorming om de hoek kijken. Iedereen heeft beelden van 'anderen' en 'andere culturen'. De vraag is dan: in hoeverre communiceer je met de bewoner voor je of met het beeld dat je van de ander hebt? Zeker als er ook nog duidelijk zichtbare uiterlijke verschillen zijn, is het extra belangrijk om je hiervan bewust te zijn.
 
Interculturele communicatieve vaardigheid
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om uw vaardigheden om met bewoners uit andere culturen te communiceren. Hoe goed luister je? Pik je non-verbale signalen op? Sluit je in mate van directheid aan bij de ander? Kom je tot de kern of blijft je gesprek hangen? Maak je meteen jouw punt of laat je uit voorzichtigheid misschien wel over je heen lopen? Hoe geef je grenzen aan?
 
Werkwijze
De training is interactief en biedt ruimte voor ieders eigen leerpunten en cases en voor uitwisseling en dialoog. Het werken in de training gebeurt niet alleen plenair, maar ook in subgroepen en individueel. Je verlaat de training met persoonlijke handvatten om jouw communicatie met de diversiteit aan bewoners te optimaliseren.
  
Programma
Ochtend - Interculturele basis
  • Wat betekent cultuur nu echt? Waarom vinden we vanzelfsprekend wat we vanzelfsprekend vinden?
  • De logica achter cultuurverschillen en hoe dat in het werk van medewerkers van corporaties doorwerkt.
Middag - Persoonlijk interculturele vaardigheden
  • Eigen interculturele casuïstiek
  • Bamga: een prikkelend interculturele game
  • Communicatiestijlen, waarnemen en interpreteren
  • Tot slot: formuleren van een persoonlijk actieplan, afronding en evaluatie
Resultaten
  • Culturele verschillen en overeenkomsten tussen bewoners en jezelf beter duiden
  • Effectiever communiceren in een cultureel diverse omgeving
  • Passende strategieën ontwikkelen om met cultuurverschillen om te gaan.
Kosten € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangmentskosten)
 
Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.

Inschrijven

Trainingsagenda