Timemanagement;time;tijd;plannen;planning;time management;organiseren,stress De Corporatie Academie - Plan & organiseer je werk - Organizing Works
Vragen? Bel 0341-820213
Plan & organiseer je werk
Home > Opleidingen > Persoonlijke ontwikkeling > Plan & organiseer je werk - Organizing Works

Plan & organiseer je werk - Organizing Works


Plannen en organiseren
Het organiseren van je werk leer je niet op school en geef je ook vaak niet bewust vorm. Het gevolg daarvan is dat we onszelf een manier van werken aanleren die niet altijd even effectief is, waardoor het werk je op sommige momenten boven het hoofd groeit. Op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat het anders moet. Het anders organiseren van je werk is een gedragsverandering. En voor een gedragsverandering is kennis, tijd en aandacht nodig dat aansluit bij jou als persoon. Ga je hier niet zorgvuldig mee om, dan is de kans groot dat je terugvalt in je oude gedrag. Op basis hiervan is dit individuele programma opgesteld.

Het programma bestaat uit:

1. Een uitgebreid intakegesprek

Het programma begint met een telefonisch intakegesprek waarbij je leerwensen geïnventariseerd worden en de inhoud van het programma en de voorbereiding besproken worden. Daarna vul je een uitgebreide vragenlijst ter voorbereiding in zodat het programma start met een duidelijke focus op de persoonlijke leerdoelen en motivatie.

2. Individuele begeleiding op de werkplek

Tijdens twee werkbijeenkomsten verdeeld over twee dagen, met één of twee weken ertussen, wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

De werkwijze
Er wordt gekeken naar de inrichting van de (digitale) werkplek. Het gebruik van de werkplek voor verschillende soorten werkzaamheden. De organisatie van informatie en materialen. De (digitale) archivering. De overdraagbaarheid en overzichtelijkheid van het werk. En de oorzaken van mogelijke faalkosten en ‘tijdslekken’. Er worden direct keuzes gemaakt en geleerd prioriteiten te stellen. In stapels papier, mails, projecten en de to do’s die in het hoofd zitten.

De werkhouding
Door het concreet doorlopen van het eigen werk ontstaat bewustwording in eigen handelen en algemene werkhouding. En daardoor ontstaat inzicht in mogelijke belemmerende patronen. Door het oefenen met nieuwe vaardigheden in keuzes maken worden deze patronen doorbroken. Een verbeterde besluitvaardigheid wordt dan een tweede natuur. De één-op-één begeleiding is intensief en confronterend. Het bewust stilstaan bij de eigen werksituatie en het maken van keuzes over wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden zorgt voor een andere mindset.

De werkplanning
Tijdens de werkbijeenkomsten worden de principes van timemanagement besproken en toegepast. Zo wordt direct ervaren hoe georganiseerder gewerkt kan worden. Eerst wordt overzicht gecreëerd over wat er aan werk ligt en daarna worden de vervolgacties ingepland. Er wordt gekeken en gekozen welke kerntaken en werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd. Er worden prioriteiten gesteld en er wordt structuur aangebracht in e-mail- en werkmappen en digitale planning.

Middelen
De planning of mailomgeving , bijvoorbeeld het programma Microsoft Outlook, wordt uitgebreid doorgelopen en gebruikt voor het maken van overzicht en structuur in de werkzaamheden, mail, contacten en losse notities. De digitale agenda in combinatie met de To Do Methode (een manier van keuzes maken) zijn de tools die helpen met het organiseren van het werk.

3. Online borgingsprogramma voor dagelijks reflecteren

Het is natuurlijk wenselijk dat leerdoelen in de praktijk toegepast en bereikt worden. Ook dat de resultaten met betrekking tot plannen en organiseren verbeteren. Dat kost tijd en aandacht.

Resultaten meten
Op het einde van de tweede werksessie wordt het online borgingsprogramma ingevuld. Daarna wordt dagelijks, gedurende twee minuten, gereflecteerd en een score gegeven op de gewenste resultaten. Bijvoorbeeld: prioriteiten stellen of afspraken nakomen. Vanuit het programma kan ook feedback gevraagd worden van een collega. Door het dagelijks reflecteren wordt actief gefocust op de gestelde doelen gedurende vier maanden.

4. Drie keer een telefonisch coachgesprek

Na de sessies op de werkplek wordt er gewerkt met de nieuwe inzichten. Ter ondersteuning van het proces en als ‘stok achter de deur’ is er drie keer een coachcall. Tijdens dit telefoongesprek worden voortgang, ervaringen en behaalde successen besproken. Het eerste coachgesprek wordt op het einde van de tweede werksessie gepland.

5. Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon

Als er tijdens de looptijd van het programma vragen zijn kan er via mail of telefoon contact gelegd worden met de begeleider. Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke motivatie helder blijft.De looptijd van het Organizing Works Programma is vier maanden.

Voor wie is dit programma?
Dit programma is ontwikkeld voor de gemotiveerde professional die wil werken met meer overzicht, structuur en rust. En waarvoor persoonlijke effectiviteit, plannen en organiseren aandachtspunten zijn.

Wat levert dit programma op?

  1. Overzicht over de werkzaamheden;
  2. Concrete planning;
  3. Duidelijkheid over stellen van prioriteiten;
  4. Werken met meer focus;
  5. Meer rust in het hoofd.
Wie is de begeleider?

Tijdens het programma wordt je begeleidt door Germo Bekendam. Hij leert je jouw werk anders te plannen en organiseren, door jouw werkomgeving, werkwijze en werkplanning stap voor stap te bekijken, concreet aan te pakken en gebruiksklaar te maken, zodat je kunt werken met vanuit een overzichtelijke planning met nieuwe inzichten, en duidelijke doelen. Germo heeft in de afgelopen twintig jaar duizenden professionals begeleidt en heeft een klantbeoordeling van 8,9.

Start van het traject
Nadat je aanmelding is goedgekeurd brengt De Corporatie Academie je rechtstreeks in contact met de trainer. Vervolgens wordt het traject besproken en worden er data gepland.

Prijs
€ 1.897,- (ex. btw)

Ervaringen van deelnemers

“Mijn grootste leerdoel wat om overzicht op mijn werk te houden via een helicopterview. Waarbij ik beter leerde prioriteiten te stellen en efficiënter en doelgerichter met mijn tijd om te gaan. Dit is geen quick fix, en heeft tijd nodig om te ontwikkelen. Germo heeft mij de handvatten gegeven om daar een begin aan te maken en ook een methode gegeven om het te blijven ontwikkelen en vol te houden. Habits are hard to break, maar de gepersonaliseerde werk en plan methode heeft mij het vertrouwen gegeven dat het me gaat lukken.” - Maarten Casteelen

“Germo heeft mij op zeer rustige en doeltreffende wijze geholpen met mijn leerdoelen ten aanzien van plannen en organiseren. Door zijn persoonlijke benadering ervaar je als kandidaat een zeer snelle leercurve. Daarnaast is de nazorg, door de online tool en zijn persoonlijk (telefonisch) contact, van hoog niveau. Ik zou als deelnemer en als HRD professional Germo absoluut aanbevelen! Hij heeft mij laten ervaren dat Organizing Works!” - Esther Burger

“Germo heeft mij goed geholpen met overzicht; werk overzicht, prioriteiten stellen, focus naar het werk wat ik graag doe. Met een omgeving die rust biedt heb ik weer meer plezier in mijn werk. En bovendien doe ik meer werk in minder tijd. Bedankt voor je aansluitende coaching!” - Jasper Kok-Roosjen


Inschrijven

Trainingsagenda