zakelijk schrijven;zakelijk;schrijven;e-learning;elearning;spelling; De Corporatie Academie - Zakelijk schrijven (e-learning)
Vragen? Bel 0341-820213
Zakelijk schrijven
Home > Opleidingen > Schriftelijke communicatie > Zakelijk schrijven (e-learning)

Zakelijk schrijven (e-learning)


De cursus is bedoeld voor medewerkers die de regels van spelling, interpunctie en stijl goed snappen, maar die hierin een verdiepingsslag willen maken, met als doel het beter toepassen van de regels in de door hen geschreven teksten. De cursus Zakelijk Schrijven helpt deze stap te maken. De cursus is online en individueel te volgen met intensieve begeleiding van een online taalcoach. Je levert hiervoor zelf een aantal teksten aan zodat je onderwerpen die je in de cursus oefent, meteen kunt toepassen in je eigen schrijfpraktijk.


Programma en werkwijze
De cursus is opgebouwd in niveaus.
  1. Allereerst ga je aan de slag met het actief formuleren van zinnen waarbij aandacht wordt besteed aan zinsopbouw en de rol van interpunctie. Je wordt je ervan bewust dat een zin kort en krachtig moet zijn, zodat de lezer niet 'verdrinkt' in een brij van (non)informatie.
  2. Daarna wordt gekeken naar de indeling van een alinea en de plaats van de kernzin. Ook het juiste gebruik van verwijs- en voegwoorden wordt hierin meegenomen.
  3. Ten slotte wordt de opbouw van een tekst behandeld, gekoppeld aan het tekstdoel. Je leert het taalgebruik in de tekst aan te passen aan de doelgroep. Ook komen het verschil tussen spreek- en schrijftaal en objectief taalgebruik aan de orde.
Bij de opdrachten wordt rekening gehouden met het soort teksten dat relevant is voor je functie. Je levert hiervoor ook zelf de input.


Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@corporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda