spelling en grammatica;spelling;grammatica;spellingregels;werkwoordspelling; De Corporatie Academie - Spelling en grammatica
Vragen? Bel 0341-820213
Spelling en grammatica
Home > Opleidingen > Schriftelijke communicatie > Spelling en grammatica

Spelling en grammatica

De puntjes op de i

Wil je voor eens en voor altijd weten hoe het zit met de d's en t's? Zorgen dat het bewust 'ombouwen' van zinnen tot het verleden behoort? Niet langer twijfelen over de schrijfwijze van woorden of het gebruik van leestekens? Zorg dat je weer helemaal bij bent en foutloos schrijft!

 

Resultaat:

Na deze training:

 • ken je de regels voor de werkwoordspelling en kun je ze toepassen.
 • weet je de belangrijkste stijlfouten te herkennen en te verbeteren.
 • ken je de regels voor het gebruik van leestekens.

 

Doelgroep:

Voor iedereen die de regels op het gebied van spelling en grammatica wil opfrissen.

 

Werkwijze:

Voorafgaand aan de training maak je een digitale taaltoets. Deze toets geeft aan waar jij staat: wat beheers je goed en wat zijn jouw aandachtspunten. Bovendien weet de trainer zo welke onderwerpen kort en welke juist uitgebreid aan bod moeten komen. Als je specifieke vragen hebt, kun je die vooraf aangeven. Dan neemt de trainer die zeker mee in het programma.

Direct aan het begin van de training ontvang je de taaltoets terug en geeft de trainer terugkoppeling op de gemaakte fouten. Tijdens de training gaat het verder vooral om veel oefenen: je krijgt steeds korte stukjes uitleg en daarna weer een oefening.

De groepsgrootte is maximaal 10-12 personen, zodat er altijd aandacht is voor persoonlijke vragen.

 

Programma:

Het programma van de training wordt altijd afgestemd op jouw leerbehoeften en die van de rest van de groep: de toetsresultaten en eventuele 'verzoeknummers' bepalen op welke onderwerpen het accent komt te liggen. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in meer of mindere mate aan bod komen.

Spelling

 • opfrissen werkwoordspelling (inclusief Engelse werkwoorden)
 • meervouden (kopie- kopieën, bureau – bureaus)
 • nieuwe spelling (kwestie c of k, tussenletter –s-, tussenletter –e(n)-, koppelteken/trema)

Stijl

 • gebruik van hun-hen
 • verschil tussen u - uw
 • verwijswoorden (dat/wat/die/welke)
 • woorden los of aan elkaar schrijven (bijvoorbeeld: tenslotte – ten slotte)
 • wel of geen –n (bijvoorbeeld: enkele – enkelen)

Leestekens

 • gebruik van leestekens in opsomming
 • juist gebruik van komma´s (betekenisverschil bij verkeerd gebruik)

 

Investering € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangementskosten)

 

Duur 1 dag

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda