nen;NEN:3140;VOP;nen 3140 vop;NEN 3140 VOP; De Corporatie Academie - NEN 3140 VOP
Vragen? Bel 0341-820213
NEN 3140 VOP
Home > Opleidingen > Techniek > NEN 3140 VOP

NEN 3140 VOP

 

Doelgroep

De cursus NEN 3140, leidend tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP), is bestemd voor personen die werken aan of met elektrische installaties. De norm regelt het minimale veiligheidsniveau bij elektrische gevaren bij of van elektrische installaties, elektrische werktuigen en handgereedschappen. Tevens wordt de NEN 3140 toegepast bij de verplichte jaarlijkse inspectie van elektrische (hand)gereedschappen en installaties.

 

Het doel van deze cursus is:

  • elektrische gevaren onderkennen en interpreteren naar de eigen bedrijfssituatie;
  • veilig eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren met laagspanning.

Kosten per persoon

€ 255,- all in, exclusief BTW

 

Duur

1 dag, dag wordt afgesloten met een praktijkexamen

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

 

Resultaat

Een VOP mag werkzaamheden uitvoeren van beperkte omvang en beperkt risico, aan elektrische installaties zoals:

  • spanningsloos maken vóór en het opnieuw inschakelen ná werkzaamheden;
  • repareren van stekkers en contrastekkers;
  • vervangen van (TL) lampen en starters;
  • vervangen van stopcontacten (wandcontactdozen) en lichtschakelaars;
  • af- en aankoppelen van elektromotoren;
  • aanbrengen en verwijderen van stoppen (smeltveiligheden) en mespatronen;
  • resetten van thermische pakketten.

Inschrijven

Trainingsagenda