nen;NEN:3140;VP;nen 3140 vp;NEN 3140 VP; De Corporatie Academie - NEN 3140 VP
Vragen? Bel 0341-820213
NEN 3140 VP
Home > Opleidingen > Techniek > NEN 3140 VP

NEN 3140 VP

 

Doelgroep

De cursus NEN 3140, leidend tot Vakbekwaam Persoon (VP), is bestemd voor personen die bevoegd zijn te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en tevens bevoegd zijn om inspecties uit te voeren.


Het doel van deze training is:

  • veilig kunnen werken met elektrische installaties;
  • kennis en inzicht verwerven om ook anderen op een veilige manier werkzaamheden te laten verrichten met laagspanning;
  • kennis en inzicht eigen maken om situaties op veiligheid te kunnen beoordelen;
  • kennis opdoen over het gebruik van het juiste gereedschap en de toepassing van preventiematerialen.

Kosten per persoon

€ 295,- exclusief BTW

 

Duur

1 dag, dag wordt afgesloten met een praktijkexamen

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

 

Programma

De cursus maakt vertrouwd met de Europese norm NEN-EN 50110-1, de norm 3140, 4e druk en de volgende onderwerpen:

  • inleiding Arbowet;
  • gevaren en ongelukken;
  • uitgangspunten voor een veilige bedrijfsvoering en het veilig uitvoeren van onderhoud; personeel en werkvoorschriften;
  • inspectie van arbeidsmiddelen en installaties;
  • werkvoorschriften voor het spanningsloos, in de nabijheid van spanningsvoerende delen en onder spanning werken;
  • gebruik van hulpmiddelen, waaronder PBM's en de laagspanningsbundel.

Na afloop zijn de cursisten bevoegd om te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en zijn tevens bevoegd om inspecties uit te voeren.


Inschrijven

Trainingsagenda