verwarmingstechniek;verwarming;ventilatie;techniek;verwarmings- en ventilatietechniek; De Corporatie Academie - Verwarmings- en ventilatietechniek
Vragen? Bel 0341-820213
Verwarmings- en ventilatietechniek
Home > Opleidingen > Techniek > Verwarmings- en ventilatietechniek

Verwarmings- en ventilatietechniek

 

Voor wie?

Voor wie?  Voor bouwkundig medewerkers, project- en mutatieopzichters, en bijvoorbeeld VVE beheerders of inspecteurs BWT die meer willen weten van verwarming- en ventilatiesystemen in de woningbouw.

Training

De verwarming en het ventilatiesysteem zijn onmisbare installaties in een woning. Aan deze systemen worden steeds hogere eisen gesteld en de technische ontwikkelingen staan niet stil. Als bouwkundig medewerker of mutatieopzichter kom je dagelijks in aanraking met deze installaties. Je verstrekt opdrachten, handelt klachten af, houdt toezicht op de montage of bent betrokken bij het maken van installatiekeuzes. Om je werk op een professionele manier te kunnen doen, is het soms goed om meer specialistische kennis te hebben op het gebied van verwarmings- en ventilatietechniek. Deze praktijkgerichte cursus verwarmings- en ventilatietechniek geeft je inzicht in zaken als; de wet en regelgeving, installatieconcepten, technische ontwikkelingen en montagevoorschriften. Ook de deelgebieden warmtapwater, rookgasafvoersystemen, legionella en diverse ventilatiesystemen komen uitgebreid aan de orde.

 

Duur: 2 dagen

 

Kosten per persoon € 1.040,-, (btw vrij)  ex. arrangementskosten (€ 140,-)

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Programma verwarmingstechniek

Inleiding

Ketels en warmwaterbereiders
beschrijving van de meest voorkomende individuele toestellen voor zowel
verwarming als warmtapwater
korte beschrijving van collectieve systemen
warmtelevering door derde ( stadsverwarming )
CW-classificatie
wat is HR-technologie
temperatuurregiems en de voor- en nadelen van ltv
Leidingsystemen
welke leidingsystemen en materialen onderscheiden we
de randvoorwaarden bij het dimensioneren van leidingsystemen
hot-spot vrij installeren
Warmteafgiftesystemen
welke afgiftesystemen onderscheiden we
het selecteren van een radiator obv capaciteit en/of comfort
het inregelen van systemen
temperatuurregelaars
kamerthermostaat
weersafhankelijk regelen
opentherm communicatieprotocol
Overige componenten
functie overdrukbeveiliging
functie expansievat
Normen en richtlijnen
wat is het verschil tussen een norm en richtlijn en welke relevante NEN-normen, BRL’s en ISSO-publicaties zijn er op het gebied van de installatietechniek
Certificering installatiebedrijven
wat is een gecertificeerd bedrijf, de certificeringregelingen en de noodzaak van
werken met gecertificeerde installateurs o.b.v. BRL 6000
verplichte oplevercontrole installaties ( toekomst )
Nieuwe technieken
warmtepomptechniek: water/water, lucht/water en hybridesystemen
HRe ketel
zonthermische systemen
de herontdekking van collectieve systemen
Rookgasafvoersystemen
de verschillende individuele en collectieve rookgasafvoersystemen
materiaalsoorten
benoemen randvoorwaarden dimensioneren rookgasafvoersysteem
aanpassen van bestaande (bouwkundige) systemen
positie rookgasuitmondiging t.a.v. functioneren en hinder

 

Programma ventilatietechniek
Inleiding


het doel van ventileren
gezondheid, het voorkomen van schimmels, vocht etc.
wettelijk kader (NEN 1087)
het verschil tussen ventilatie, infiltratie en spuiventilatie
Voorkomende systemen

wat is het verschil tussen natuurlijke- en mechanische ventilatie en welke
ventilatiesystemen onderscheiden we
bijzondere ventilatiesystemen
Uitleg opbouw systemen en componenten

mechanische ventilatie type C
normen en richtlijnen
type ventilatoren en energieverbruik
randvoorwaarden (ontwerp)kanaalsystemen
positie afzuigpunten en ventielen
geluid en voorkomen van geluidshinder
luchttoevoervoorzieningen
inregelen systemen
balansventilatie met wtw type D
normen en richtlijnen
type ventilatoren en energieverbruik
randvoorwaarden (ontwerp)kanaalsystemen
positie afzuig- en toevoerventielen
geluid en het voorkomen van geluidshinder
positie buitenlucht toevoervoorziening
inregelen systemen
welke fouten worden veel gemaakt
Regeling

hoe kan de ventilatiecapaciteit worden geregeld door de gebruiker
Bepalen Luchthoeveelheden

norm luchthoeveelheden
opstellen ventilatiebalans
bepalen overstroomvoorzieningen
Onderhoud ventilatiesystemen

de noodzaak van goed onderhoud en zorgplicht
Normen en richtlijnen

wat is het verschil tussen een norm en richtlijn en welke relevante NEN-normen, BRL’s en ISSO-publicaties zijn er op het gebied van de ventilatietechniek
Certificering installatiebedrijven

wat is een gecertificeerd bedrijf, de certificeringregelingen en de noodzaak van
werken met gecertificeerde installateurs o.b.v. BRL 6000
verplichte oplevercontrole installaties ( toekomst )

Resultaten

Je krijgt achtergrondinformatie en praktische tips die je direct kunt toepassen in je dagelijks werk
Je wordt een goede, professionele gesprekspartner voor installateurs en installatieadviseurs
Door het verkrijgen van meer inzicht in deze installatiesystemen ben je beter in staat om (de juiste) keuzes te maken
Je weet hoe een legionella besmetting of koolmonoxidevergiftiging kan ontstaan en bent in staat om onveilige installaties te herkennen


Inschrijven

Trainingsagenda