asbest;asbestdeskundige;asbest deskundige;deskundig; De Corporatie Academie - Asbestdeskundige
Vragen? Bel 0341-820213
Asbestdeskundige
Home > Opleidingen > Veiligheid en ARBO > Asbestdeskundige

Asbestdeskundige

 

 

Training
Veilig werken met asbest vereist deskundig toezicht en zorgvuldige handhaving van het Asbestbesluit. Daarvoor is kennis nodig van de regelgeving op het gebied van asbesthoudende materialen, asbestsanering en het omgaan met asbestvraagstukken.
Toezichthouders bij asbestsaneringen moeten er tijdens asbestsaneringen op toezien dat de saneerder volgens de regels en richtlijnen van het Asbestbesluit werkt. Dit besluit is opgesteld om te voorkomen dat er door het verwijderen en afvoeren van asbest uit bouwwerken en objecten asbest in het milieu terecht komt gezien de schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

 

Voor wie
Corporatiemedewerkers die (mede) toezicht houden of anderszins betrokken zijn bij het verwijderen en afvoeren van asbest uit bouwwerken.

 

Duur 3 dagen

 

Kosten per persoon € 755 per persoon exclusief BTW

Daarnaast zijn de kosten voor het examen:

Theorie examen: € 160 Praktijk examen: € 520 Afdracht SCA: € 190

 

Als men examen doet moet men zowel theorie als praktijkexamen doen.


Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl

Programma
Dag 1:
- Aanleiding en doel
- Achtergrond
- Het asbestverwijderingsbesluit
- Certificatie en accreditatie

Dag 2:
- Opleiding en voorlichting
- Asbestinventarisatie
- Het verwijderen van asbest uit bouwwerken
- Toezicht, handhaven en handhavingsinstrumenten

Dag 3:
- Resume
- Casuïstiek
- Beantwoording vragen


Resultaten
- Je hebt voldoende kennis en inzicht om als toezichthouder bij asbestsaneringen op te treden


Inschrijven

Trainingsagenda