asbest;asbestdeskundige update;asbestdeskundige;deskundige;deskundig; De Corporatie Academie - Asbestdeskundige Update
Vragen? Bel 0341-820213
Asbestdeskundige
Update
Home > Opleidingen > Veiligheid en ARBO > Asbestdeskundige Update

Asbestdeskundige Update

 

Training
- Veilig werken met asbest vereist deskundig toezicht en zorgvuldige handhaving van het Asbestbesluit. Daarvoor is kennis nodig van de regelgeving op het gebied van asbesthoudende materialen, asbestsanering en het omgaan met asbestvraagstukken.
- Toezichthouders bij asbestsaneringen moeten er tijdens asbestsaneringen op toezien dat de asbestsaneerder volgens de regels en richtlijnen van het Asbestbesluit werkt. Dit besluit is opgesteld om te voorkomen dat er door het verwijderen en afvoeren van asbest uit bouwwerken en objecten asbest in het milieu terechtkomt.
Voor wie
Handhavers en toezichthouders die de cursus DTA-C of een gelijksoortige training in het verleden hebben gevolgd. Deze oude training voldoet namelijk niet meer aan de eisen van de SC-570 (certificaat Asbestdeskundige).
Prijs € 305,00 per persoon exclusief BTW.
Voor vragen over deze training kun je contact opnemen via info@decorporatie-academie.nl of via 0341-820213.
Programma
- De training Asbestdeskundige reikt cursisten een update van de kennis en praktische vaardigheden om deskundig toezicht te houden bij asbestsaneringen.
- Er wordt gewerkt met modules en volgens onderwijsmethoden.
- De training Update Asbestdeskundige kan worden afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte. Op dit moment is het (nog) niet verplicht om deel te nemen aan het examen.

Inschrijven

Trainingsagenda