vca;VCA;vca vol eendaagse;VCA VOL eendaagse; De Corporatie Academie - VCA VOL ééndaagse
Vragen? Bel 0341-820213
VCA VOL
ééndaagse
Home > Opleidingen > Veiligheid en ARBO > VCA VOL ééndaagse

VCA VOL ééndaagse

 

Training:

Om ongevallen en incidenten tot een minimum te beperken dienen leidinggevenden goede instructies te krijgen om een voorbeeldfunctie voor de medewerkers te vervullen. Een ongeval of incident betekent voor de werkgever namelijk altijd verlies. Naast mogelijke letsels treedt er altijd tijdverlies op door herstelwerkzaamheden. Daarbij komt altijd aan de orde wie verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk is.

 

Voor wie:
De cursus "Veiligheid voor Leidinggevenden VCA” is bestemd voor operationeel leidinggevenden, projectleiders en toezichthouders met de functie hoger dan meewerkend voorman en is gericht op het behalen van het officiële VCA-VOL-veiligheidscertificaat.

 

Duur: 1 dag van 9.00-17.00 uur, het VCA-examen wordt direct aansluitend aan de herhalingsdag afgenomen.

 

Kosten per deelnemer: € 249,- exclusief BTW, exclusief examen à € 75,00

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@corporatie-academie.nl

 

Programma:

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Arbowet, milieuwetgeving en Europese richtlijnen;veiligheidsprocedures en werkinspecties;
- bedrijfsnoodplannen;
- het bevorderen van veilig werken;
- veiligheidsmanagement; - risico inventarisatie en –evaluatie;
- gevarenbronnen, het ontstaan van ongevallen;
- toxicologie en ergonomie (begrippen, basiskennis).

Examen
Het examen, van 105 minuten, kan worden afgenomen direct aansluitend op de cursus of op een nader te bepalen tijdstip. Van de 70 meerkeuzevragen moeten er 49 goed beantwoord zijn. Het examen VOL-VCA toetst de kandidaat op zijn kennis van zowel Basisveiligheid VCA (40 van de 70 vragen) als van Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (30 vragen). Certificaat Na het met voldoende resultaat afleggen van het VOL-VCA-examen ontvangt de cursist het landelijk erkende, persoonlijke certificaat VOL-VCA. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar.


Inschrijven

Trainingsagenda