Vragen? Bel 0341-820213
Bewonersparticipatie,
de overlegweg en bewonerscommissies
Home > Opleidingen > Woondiensten: de bewoner > Bewonersparticipatie, de overlegwet en bewonerscommissies

Bewonersparticipatie, de overlegwet en bewonerscommissies

 

Het overleggen met bewonerscommissies verloopt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. In deze training leert u welke rechten en plichten een bewonerscommissie heeft.  U krijgt concrete tips en handvatten om de samenwerking met de bewonerscommissie soepel en vruchtbaar te laten verlopen. Daarbij  gaan we in op manieren om de kwaliteit van de commissie te versterken, hen te ondersteunen bij het contact met de achterban en het werven van nieuwe commissieleden. Ook is er aandacht voor gesprek- en vergadertechnieken. In de training is volop ruimte om uw praktijksituaties in te brengen.

 

Voor wie?
Je werkt met het vertegenwoordigende model. Je hecht eraan om op een professionele manier samen te werken met bewonerscommissies, door op basis van de overlegwet tot heldere spelregels te komen. Je wilt meer weten over de rechten en plichten van bewonerscommissies en de corporatie en bent op zoek naar manieren om de kwaliteit van het overleg te verbeteren.

 

Werkwijze
Het programma duurt één dag. In de ochtend gaan we in op de overlegwet en krijgt u tips en handvatten aangereikt. In de middag is er ruimte voor praktijkuitwisseling en het oefenen van vergadertechnieken.

 

Programma

  • De overlegwet
  • Structuur van het overleg
  • Samenwerking en spelregels
  • De commissie informeren
  • Het ondersteunen van de commissie bij contacten met de achterban en werving
  • Communicatietips
  • Vergadertechnieken

Resultaat

Na deze training weet u wat de rechten en plichten zijn van een bewonerscommissie en heeft u concrete handvaten om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Duur 1 dag

 

Kosten € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangementskosten)

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda