Vragen? Bel 0341-820213
Bewonersparticipatie, nieuwe stijl
Home > Opleidingen > Woondiensten: de bewoner > Bewonersparticipatie, nieuwe stijl

Bewonersparticipatie, nieuwe stijl


Training
In de participatiesamenleving zoeken woningcorporaties op allerlei manieren contact met huurders om mee te denken, mee te praten en mee te doen. De klassieke bewonersparticipatie, volgens de overlegwet, heeft zijn beperkingen. Het gaat immers alleen om overleggen. Daarnaast zien we dat het wordt steeds moeilijker om geschikte kandidaten voor de bewonerscommissies te vinden. Jongeren en allochtonen zijn nauwelijks vertegenwoordigd.

 

Er ontstaan naast de bewonerscommissies steeds meer andere vormen van participatie. Deze vormen zijn laagdrempelig en gaan vaak niet alleen om mee praten, maar ook over mee doen. Hierbij kun je denken aan projectgroepen, allerlei vrijwilligerswerk, themabijeenkomsten, klantenpanels en zelfbeheer door huurders. Ook moderne communicatiemiddelen, sociale media, spelen hierbij een rol. In deze training leer je welke vormen en manieren van participatie er zoal zijn en hoe je deze in kunt zetten.

 

Voor wie?
Het betrekken en activeren van (groepen) bewoners is voor je corporatie een speerpunt. Je wilt hierbij zoveel mogelijk bewoners bereiken en betrekken. Het gaat dan niet alleen om overleggen en vergaderen, maar vooral om meedenken en meedoen. Je bent op zoek naar manieren en structuren om dit meer vorm te geven.

 

Werkwijze

Het programma duurt één dag. In de ochtend gaan we in op de verschillende niveaus en vormen van Bewonersparticipatie.  Je krijgt voorbeelden van succesvolle toepassingen door corporaties. In de middag gaan we aan de slag met concrete cases, waarbij je leert om de participatievormen toe te passen.

  

Programma

  • Vormen en niveaus van bewonersparticipatie
  • Het opzetten, organiseren en aanbieden van o.a. themabijeenkomsten, projecten, klankbordgroepen, leefbaarheidsacties, zelfbeheer en vrijwilligerswerk.
  • De rol van sociale media
  • Het verbinden van bewonersparticipatie oude stijl en nieuwe stijl.
  • Het activeren van huurders
  • Bespreken van praktijkcases
  • Oefenen met een aantal nieuwe vormen

Resultaat

Na deze training weet u welke verschillende vormen en niveaus van bewonersparticipatie er zijn en kunt u deze zelf opzetten.  U heeft daarbij inzicht in manieren om bewoners te prikkelen en te motiveren om zich actief in te zetten.

 

Duur 1 dag

 

Kosten € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangementskosten)

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda