Vragen? Bel 0341-820213
Huurdersparticipatie; van frustratie naar innovatie
Home > Opleidingen > Woondiensten: de bewoner > Huurdersparticipatie; van frustratie naar innovatie

Huurdersparticipatie; van frustratie naar innovatie

 

In de overlegwet en de woningwet staat omschreven wat de rechten van huurdersorganisaties zijn. Vrijwel elke corporatie heeft een samenwerkingsovereenkomst met daarin onderwerpen, rechten en plichten. Het periodieke overleg tussen de huurdersorganisaties en de corporaties leidt vaak tot frustraties: de huurders vinden dat ze geen invloed hebben en niet serieus genomen worden, de corporaties vragen zich af welke groepen huurders worden vertegenwoordigd en hebben het idee niet genoeg waardevolle informatie te krijgen.
Toch is het moeilijk hier verandering in te brengen. De huurdersorganisatie wil geen invloed verliezen, de corporatie wil geen slecht imago krijgen én de wet zegt dat deze samenwerking moet plaatsvinden. Hoe kom je van frustratie tot innovatie?
Resultaat
Na afloop van deze training:
  • Kun je reflecteren op het proces en de resultaten van huurdersparticipatie.
  • Kun je je eigen situatie analyseren.
  • Ken je voorbeelden van anderen en heb je een helder idee van waar je naartoe wilt.
  • Is jouw casus geanalyseerd en besproken en kun je met een duidelijke strategie terug naar je eigen praktijk.
Doelgroep
Deze training is voor medewerkers en bestuurders die te maken hebben met huurdersparticipatie en die de praktijk (samenwerking) willen verbeteren. Leden van besturen van huurdersorganisaties met die intentie zijn ook welkom!
Werkwijze
We bespreken actuele situaties en casussen. De training bestaat uit een mix van kennis en theorie afgewisseld met de inspirerende praktijkvoorbeelden en ervaringen van deelnemers. Jouw eigen leervraag staat zoveel mogelijk centraal. Daarom vragen we je vooral om zelf vraagstukken in te brengen.

 

Programma:

In deze training van 3 dagdelen staan we uiteraard stil bij de wettelijke kaders, maar we gaan vooral op zoek naar de elementen van een vernieuwde praktijk en de juiste strategie om tot de gewenste innovaties te komen.

De trainer die deze training geeft is ook veranderkundige. Hij heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en was afgelopen jaren als externe deskundige nauw betrokken bij de innovatie van huurdersparticipatie op diverse plekken in Nederland.

 

Investering € 675,- p.p. vrijgesteld van btw + € 25,- arrangementskosten

 

Duur 1,5 dag

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda