Vragen? Bel 0341-820213
Inkomenstoets bij toewijzing
Home > Opleidingen > Woondiensten: de bewoner > Inkomenstoets bij toewijzing

Inkomenstoets bij toewijzing

 

Vanaf 2016 is de inkomenstoets (bij toewijzing) uitgebreid. Naast de EU-inkomenstoets dienen corporaties het inkomen te toetsen aan de huurtoeslagen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen kunnen kandidaat-huurders een huurwoning met huur in relatie tot hun inkomen betrekken. Dit wordt passend toewijzen genoemd.

 

Naast bovengenoemde inkomenstoetsen met bijbehorende inkomens- en huurgrenzen is er een tijdelijke regeling van kracht om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Door de verschillende inkomensgrenzen hebben specifieke woningzoekenden moeite om een woning toegewezen te krijgen.

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2018 € 36.798 bedragen. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt van € 40.349 naar € 41.056. Dit vergt dat medewerkers van woningcorporaties loonstroken, uitkeringen, (voorlopige) aangiftes voor ondernemers e.d., maar ook Box 2 en Box 3 inkomen moeten kunnen vertalen naar de inkomensgrenzen van de EU-inkomenstoets en het passend toewijzen.

 

Programma

 • Maximaal redelijke huurprijsgrens, liberalisatiegrens, huurgrenzen huurtoeslag;
 • Inkomensindicaties huishoudens;
 • Richtlijn inkomenstoetsing;
 • Huishoudsamenstelling en woningmutatie;
 • Onderbouwing en dossier;
 • Inkomen box 1, 2 en 3;
 • Winst uit onderneming;
 • Lezen uitkerings- en salarisspecificaties;
 • Belastbaar inkomen berekenen;
 • Prioriteiten.

Resultaat

 • Je weet hoe het huishoudinkomen wordt bepaald en bent bekent met begrippen als verzamelinkomen en loon voor de loonheffing;
 • U weet welke huishoudens zijn uitgezonderd.

Doelgroep
Medewerkers die betrokken zijn bij toewijzing en verhuur van woningen waarbij de inkomenstoets getoetst moet worden aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst of op basis van actuele inkomensgegevens. Medewerkers die informatie verstrekken en vragen van huurders beantwoorden over deze onderwerpen.

 

Duur 1 dagdeel

 

Kosten € 350,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 47,50,- arrangementskosten en € 7,50 documentatiekosten)


Inschrijven

Trainingsagenda