Vragen? Bel 0341-820213
Burenoverlast in praktijk
Home > Opleidingen > Woondiensten: de bewoner > Burenoverlast in praktijk

Burenoverlast in praktijk

 

Training

Geluidsoverlast, ruziënde buren, blaffende honden, wiet, onderhuur, criminaliteit en slecht tuinonderhoud. Burenoverlast heeft veel verschillende vormen; de aanpak van burenoverlast ook. In deze tweedaagse training leert u de juridische en praktische kant van de aanpak van burenoverlast. Op de eerste dag staat centraal wanneer een verhuurder naar de kan rechter stappen en welke maatregelen een verhuurder moet nemen om daar succes te halen. De meest recente jurisprudentie van overlast wordt behandeld en de cursist leert de ins en outs van de rol van de verhuurder sinds het nieuwe huurrecht. Op de tweede dag leert de cursist om in de praktijk overlastmeldingen te beoordelen op de juiste manier af te handelen. Centraal hierbij is het onderscheid tussen last en overlast. Alle vormen van burenoverlast komen op deze dag aan de orde. Wat is een goede aanpak in de praktijk? Hoe werk je niet alleen reactief, maar ook pro-actief? Welke prioriteiten stel je als het aantal meldingen op loop? Verder is het een dag vol met tips en voorbeelden en is er volop gelegenheid om eigen praktijksituaties in te brengen.

 

Voor wie

Medewerkers die in hun dagelijkse praktijk regelmatig te maken krijgen met overlast

 

Programma dag 1
  • Juridische aspecten van woonoverlast
  • Verplichtingen van de verhuurder
  • Mogelijkheden om op te treden
  • Een goed dossier
  • De gang naar de rechter
Programma dag 2
  • Praktijkgids en Stappenplan afhandelen overlastmeldingen
  • Werken met overlastprofielen
  • De verantwoordelijkheid van de huurder
  • Samenwerking met netwerkpartners
  • Tips en Gesprekstechnieken

Duur 2 dagen

 

Kosten € 850,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 50,- arrangementskosten)

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda