Vragen? Bel 0341-820213
Workshop
Passend Toewijzen
Home > Opleidingen > Woondiensten: de woning > Workshop Passend Toewijzen

Workshop Passend Toewijzen


Het speelveld rondom woningcorporaties en woningtoewijzingen is met de nieuwe woningwet van 1 juli 2015 veranderd. Op dit moment moeten corporaties bij het toewijzen van woningen, middels een (EU-)inkomenstoets, voldoen aan de staatssteunregeling. Vanaf 1 januari 2016 komt daar, naast de (EU-)inkomenstoets, het passend toewijzen bij.
De beleidsruimte voor het toewijzen wordt hierdoor flink beperkt. De bepaling dat woningcorporaties sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met "voorrang” moeten toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag maakt op deze manier plaats voor een wettelijke norm. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eis riskeren een boete.
Corporaties moeten minimaal 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag (op basis van hun inkomen) een passende woning toewijzen. Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de lage aftoppingsgrens €597,30 en de hoge aftoppingsgrens €640,14. De liberalisatiegrens is vanaf 2016 voor drie jaar bevroren en bedraagt €710,68. Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2018 maximaal €417,34 zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2017 was dat €414,02.
Is de huur hoger dan €417,34? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt €597,30 per 2018 (was €592,55 in 2017). De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt €640,14 (was €635,05 in 2017).
Voor veel corporaties heeft dit grote gevolgen. In de komende maanden moeten strategische beslissingen gemaakt worden op het gebied van:
 • Betaalbaarheid
 • Keuze vrijheid
 • Beschikbaarheid
Voor corporaties is het vormgeven van het beleid omtrent passend toewijzen een grote uitdaging. Het risico is dat corporaties (te) drastische maatregelen nemen, maar afwachten en niets doen is geen optie.
Het programma:
 • wat is ‘passend toewijzen’
 • waarom ‘passend toewijzen’
 • hoe werkt ‘passend toewijzen’
 • passend toewijzen en (bestaande) inkomenstoets
 • inperking beleidsruimte woningcorporatie
 • uitzonderingssituaties
 • dossieropbouw
 • aandachtspunten accountantscontrole
Na afloop:
 • ben je op de hoogte wat passend toewijzen toepassen voor uw corporatie betekent
 • kan je het juiste inkomen voor passend toewijzen registreren
 • kan je jouw klanten adviseren bij (lastige) inkomenssituaties

Duur 1 dagdeel

Kosten € 350,- p.p. exclusief BTW

 

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen via 0341-820213 of via info@decorporatie-academie.nl


Inschrijven

Trainingsagenda