Vragen? Bel 0341-820213
Asset Management
Home > Opleidingen > Woondiensten: de woning > Asset Management in de praktijk

Asset Management in de praktijk

 

Voor wie?

Deze training is geschikt voor corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en/of het uitvoeren van het vastgoedmanagement en asset management. Bijvoorbeeld: managers strategie & beleid, managers vastgoed, managers wonen, beleidsmedewerkers, medewerkers/projectleiders vastgoedbeheer, gebiedsontwikkelaars en woonconsulenten. De medewerker die verantwoordelijk is voor het maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed.

 

Werkwijze

De wereld waarin corporaties opereren, is sterk in verandering. Verschillende ontwikkelingen (de verhuurdersheffing, maar ook de economische crisis) leiden ertoe dat de investeringsruimte van veel corporaties afgenomen is. Het is dan ook van belang dat de investeringen die wel nog gedaan worden zo optimaal mogelijk bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. De grootste investeringen van een corporatie zijn doorgaans investeringen in bestaand en nieuw vastgoed. Naast de investeringen vormt het onderhoud van het bestaande vastgoed een aanzienlijke kostenpost die vanuit het perspectief van verlaging van bedrijfslasten om aandacht vraagt. Een verlaging van de kosten levert een bijdrage aan het verbeteren van het rendement van het vastgoed.

 

Het doel van asset management is het sturen op het rendement van de vastgoedportefeuille. Maar wat houdt asset management nu eigenlijk in de praktijk in? Wie en wat heb je nodig om asset management goed in te richten binnen de organisatie? En op welke manier maakt asset management onderdeel uit van de cyclus die vastgoedbeslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau met elkaar verbindt? Het blijkt in de praktijk lastig om tot waardesturing te komen. Oorzaak daarvan is enerzijds dat de benodigde financiële gegevens van de complexen niet beschikbaar zijn. Anderzijds is niet duidelijk aan welke knoppen gedraaid kan worden om het rendement te verbeteren en tot waardesturing te komen.

 

Programma

In deze training worden in één dag de principes van vastgoedmanagement en asset management behandeld. Eerst wordt het totale proces van vastgoedmanagement en de positie van het asset management daarbinnen besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de drie niveaus die te onderscheiden zijn: het strategische, tactische en operationele niveau. Besproken wordt op welke wijze de drie niveaus in de organisatie zijn ondergebracht en op elkaar aansluiten, welke vraagstukken op elk niveau spelen en welke instrumenten kunnen worden ingezet.

 

Ook wordt per niveau ingegaan op de input en output, waarbij de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsvelden zoals het huur-, kwaliteits- en onderhoudsbeleid. Op deze manier wordt duidelijk aan welke knoppen gedraaid kan worden om te kunnen sturen op rendement en waarde. Ondanks dat asset management een vastgoedonderwerp is, staat het niet op zichzelf. Daarom wordt tijdens de cursus nadrukkelijk ingegaan op de manier waarop asset management verbonden is met de verschillende afdelingen of bedrijfsonderdelen binnen een corporatie.  


Resultaten   

  • Je hebt inzicht in het totale proces van vastgoedmanagement en asset management;
  • Je weet wat asset management in de praktijk inhoudt;
  • Je hebt inzicht in hoe dit proces binnen een corporatie is georganiseerd;
  • Je weet wat er nodig is om te kunnen sturen op het rendement en de waarde van het vastgoed en je weet welke instrumenten kunnen worden ingezet;
  • Je hebt inzicht in de relatie tussen je eigen functie en asset management.

Duur 1 dag

Kosten € 425,- p.p. vrijgesteld van btw (ex. € 25,- arrangementskosten)

 

Wij organiseren deze training op locatie bij woningcorporaties die lid van ons zijn. De volledige arrangementskosten worden teruggegeven aan de organiserende partij. Ben je geen lid van De Corporatie Academie, dan betaal je € 49,50 administratiekosten per dag.


Inschrijven

Trainingsagenda